24/7 gebed

Het gebed staat centraal in de programmering. Dat maakt Radio Maria binnen én buiten de landsgrenzen een unieke radiozender! Radio Maria verbindt door gebed, geloof en vertrouwen van luisteraars en samen mogen we ervaren dat het gebed impact heeft in levens wereldwijd!

Door het toegankelijk maken van Eucharistievieringen via Radio Maria kan Gods genade een breder publiek bereiken en raken. Zo ook het gebed, het gebed raakt aan alles wat Radio Maria samen met de luisteraars mag doen, dag in dag uit.

Radio Maria bidt dat de heerlijkheid van God velen zal raken en sterken. Dat diegenen die dorstig zijn naar Levend Water, het mogen vinden bij de ware bron: Jezus Christus. Ongeacht de situatie of achtergrond, jubelend op de top of struikelend in het dal.

Bid mee en bid voor Radio Maria Nederland.

Gebedstijden

01:00 | Rozenkrans
03:00
| Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid
06:00 | Angelus
07:00 | Lauden
08:30 | Rozenkrans
09:00 | Eucharistieviering
12:00 | Angelus en middaggebed
12:15 | Rozenkrans
15:00 | Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid
17:00 | Rozenkrans
17:30 | Vespers
18:00 | Angelus
19:00 | Eucharistieviering
22:00 | Completen

Elke vrijdag om 15:00 uur | de Kruisweg
1e week van de maand | Biddende Moeders
4e week van de maand | Biddende Vaders

Gebedsintenties

Radio Maria neemt elke werkdag uw gebedsintentie mee bij de Rozenkrans. Tussen elk tientje van het gebed lezen we deze voor. Geef hieronder uw gebedsintentie op (een intentie per persoon):