Gebedsuur

Overzicht uitzendingen:

25 jun 2024
Mgr. Anton Hurkmans
Over het bidden in het leven van de geroepene: getijdengebed, stil gebed en de rozenkrans
28 mei 2024
Mgr. Anton Hurkmans
Leren innerlijk te leven om je roeping te ontdekken
23 apr 2024
Mgr. Antoon Hurkmans
Samen bidden voor roepingen
28 nov 2023
Christian Caberoy
Gebedsuur voor roepingen
24 okt 2023
Melle Punter
Gebedsuur voor roepingen
23 mei 2023
Gebedsuur voor roepingen
25 apr 2023
Gebedsuur voor roepingen

Vanuit onze studio in Heiloo kunt u elke maand luisteren naar het ‘Gebedsuur voor roepingen’. Priester-directeur Pieter Zimmermann ontvangt daarvoor elke aflevering een andere gast, een seminarist of religieus, waarmee hij samen bidt voor roepingen en waarmee hij al te graag verder in gesprek gaat. Wat maakt dat men zich geroepen voelt? Wat heeft bijgedragen aan de roeping? Luister naar een mooi persoonlijk gesprek.

Uitzendtijden: 4e week van de maand: dinsdag 14:00 | woensdag 02:00 | zaterdag 02:00 | maandag 02:00 uur

Laatste uitzending

25 jun 2024 14:00 - 14:45