Draag bij als donateur

Gebed en giften zijn elke maand opnieuw waardevol en essentieel voor Radio Maria! Radio Maria is er enkel dankzij de voorzienigheid, de vrijgevigheid aan dit unieke radiostation! Want Radio Maria zendt geen reclame uit, ontvangt geen subsidie en dient geen commerciële belangen.

Onderstaande tussenstanden betreffen de reguliere giften, naast de reguliere donaties is er jaarlijks een Mariathon in mei waar giften voor een internationaal doel van de Radio Maria wereldfamilie gevraagd wordt. In november komt de Radio Maria in Actie, een live-marathon op de radio, nodig om de jaarbegroting sluitend te krijgen.

Gebed en giften zijn elke maand opnieuw waardevol en essentieel voor Radio Maria! Radio Maria is er enkel dankzij de voorzienigheid, de vrijgevigheid aan dit unieke radiostation! Want Radio Maria zendt geen reclame uit, ontvangt geen subsidie en dient geen commerciële belangen. Maar radio maken kost geld, veel geld. De vaste kosten per maand bedragen € 44.000,-*. Het mag dan ook een wonder heten dat het katholieke geluid op de radio niet alleen blijft klinken, maar zelfs steeds sterker te horen is. Draag bij aan een helder Katholiek geluid.

* het vast te stellen bedrag hierboven, als ook in de tussenstanden hieronder, is nog onder voorbehoud. Een stijging van ca. 10% onkosten is onder andere door inflatie onoverkomelijk. Meer informatie én zicht op donaties per kwartaal zie www.radiomaria.nl/de-uitdaging (update 12-07-2023)

Onderstaande tussenstanden betreffen de reguliere giften, naast de reguliere donaties is er jaarlijks een Mariathon in mei waar giften voor een internationaal doel van de Radio Maria wereldfamilie gevraagd wordt. In november komt de Radio Maria in Actie, een live-marathon op de radio, nodig om de jaarbegroting sluitend te krijgen.

Eindstand donaties juli € 17.661 | € 44.000 | dd. 21 augustus 2023 .... 40%
Tussenstand donaties 2023 € 207.170 | € 528.000 ..... 44%

Direct online doneren

U kunt met iDEAL direct doneren op de website van Radio Maria, dat kan via onderstaande knop of klik hier. Hierbij worden de giften door Mollie B.V. geïnd en aan Radio Maria Nederland uitgekeerd. De rekeningnummer bij uw iDEAL betalingen via Mollie geven dan ook een andere bankrekening weer.

Automatisch Incasso

Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar het goede doel (Radio Maria Nederland) wordt overgemaakt? U kunt zelf een automatische incasso invullen via twee formulieren. Per maand, kwartaal, halfjaar of jaar kunt u uw bijdrage geven.  klik hier voor een te printen formulier van Radio Maria Nederland.

Betalingsvolmacht.
U kunt hiervoor tevens het formulier van de belastingdienst ‘Betalingsvolmacht’ gebruiken. Als u het formulier helemaal invult en naar de ontvangende instelling verstuurt, geeft u toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven.

Download hier het formulier voor de betalingsvolmacht

Overeenkomst periodieke gift

Periodieke gift in geld
Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel (Radio Maria Nederland). Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor Radio Maria. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

Dowload hier het formulier voor de periodieke gift in geld

Word donateur

Radio Maria hoopt meer en meer te kunnen bouwen op donateurs die zich verbinden door een vast bedrag per maand over te maken. Op dit moment is Radio Maria, naast alle reguliere donaties, ook nog afhankelijk van incidentele inkomsten zoals erfenissen en onverwachte (grote) giften. Deze inkomsten kunnen niet van te voren worden begroot. Natuurlijk vertrouwt Radio Maria op de voorzienigheid maar een sterker financieel fundament geeft rust en biedt kansen om de kwaliteit van de radio te verbeteren.

GIVT app

Radio Maria Nederland is toegevoegd als organisatie in de GIVT app. Handig voor hen die graag al donaties via de GIVT app doen.

Nalaten aan Radio Maria

Het houdt iedereen in meer of mindere mate bezig. Er komt een dag dat we het leven op aarde achter ons laten. Als katholieken geloven we in een eeuwig leven bij onze hemelse Vader in de hemel. U hoeft zich dan geen zorgen meer te maken over aardse zaken. Toch is het goed om stil te staan bij wat er met uw nalatenschap gebeurt.

Leg uw wensen vast

Het is heel simpel. Met een testament bepaalt ú waar uw erfenis naartoe gaat. Zonder testament bepaalt de wet naar wie uw bezittingen gaan na uw overlijden. In eerste instantie erft uw familie. Heeft u geen familie, dan gaat uw nalatenschap naar de staat.

De ervaring leert dat het een hele geruststelling is als u zelf in een testament vastlegt waar uw bezittingen naartoe gaan na uw overlijden.

Het katholieke geluid laten klinken

Natuurlijk neemt u in uw testament uw kinderen, naaste familie en dierbaren op. Het zou geweldig zijn wanneer u ook een deel nalaat aan Radio Maria. Op deze manier bouwt u mee aan dit gezegende project waar de Nederlandse Kerk zoveel behoefte aan heeft. U helpt mee om het katholieke geluid te laten klinken.

Folder ‘Doneren en nalaten’

Wilt u een folder met meer informatie over de mogelijkheden tot doneren en de mogelijkheid tot nalaten. Voor een geprinte versie kunt u informeren bij de receptie of mail naar info@radiomaria.nl. De folder ‘doneren en nalaten’ is ook hier digitaal beschikbaar.