Het gebed heeft impact!

Radio Maria is een unieke gebedsradio, dat wijd verspreid over de wereld het gebed mag samenbrengen voor God. Het is helaas niet altijd mogelijk om lijfelijk in de parochie of in een gebedsgroep samen te bidden voor de nodige gebedspunten. Radio Maria is dan ook erg dankbaar dat zij daarin met de radio als instrument een rol mag spelen bij het zó nodige dagelijkse gebed en de talloze gebedsintenties. Radio Maria mag zodoende het gebed lokaal, landelijk en internationaal samenbrengen.

Tegelijkertijd heeft Radio Maria ook het gebed zelf hard nodig. Het project, de missie tot evangelisatie, de voorzienigheid (in mensen, tijd, financiën..). Radio Maria staat niet op eigen kracht, het steunt al sinds de oprichting allereerst op het dagelijkse gebed van velen. Daar is Radio Maria u bijzonder dankbaar voor!
Bid voor Radio Maria.

Gebed voor Evangelisatie

Het gebed staat centraal in de programmering. Dat maakt Radio Maria binnen én buiten de landsgrenzen een unieke radiozender! Radio Maria verbindt door gebed, geloof en vertrouwen van luisteraars en samen mogen we ervaren dat het gebed impact heeft in levens wereldwijd! Door het toegankelijk maken van Eucharistievieringen via Radio Maria kan Gods genade een breder publiek bereiken en raken. Zo ook het gebed, het woord van God, de geloofsvorming .. ga zo maar door. Het gebed raakt aan alles wat we doen, vandaar de centrale plaats die het dag in dag uit op de radio heeft.

Radio Maria bid dat de heerlijkheid van God velen zal raken in het leven. Dat diegenen die dorstig zijn naar Levend Water het mogen vinden bij de ware bron: Jezus Christus. Ongeacht de situatie of achtergrond, jubelend op de top of struikelend in het dal, dat men mag ontdekken dat de Goede Herder er voor ieder is die zich ontvankelijk durft op te stellen voor God.

Bid mee met de rozenkrans(en), het getijdengebed, de Heilige Mis, het Angelus, de biddende moeders of vaders en méér! Bid ook voor Radio Maria Nederland.