Wat is Radio Maria?

Radio Maria Nederland is een katholiek radiostation dat 24 uur per dag, 7 dagen per week uitzendt. Te beluisteren via DAB+ en internet (website en de RM-app). Radio Maria Nederland maakt deel uit van de World Family of Radio Maria (Wereldfamilie), een overkoepelende organisatie voor meer dan 93 Radio Maria stations (in 78 landen en 65 talen) wereldwijd.

Wat is Radio Maria?

Radio Maria Nederland is een katholiek radiostation dat 24 uur per dag, 7 dagen per week uitzendt. Te beluisteren via DAB+ en internet (website en de RM-app). Radio Maria Nederland maakt deel uit van de World Family of Radio Maria (Wereldfamilie), een overkoepelende organisatie voor meer dan 93 Radio Maria stations (in 78 landen en 65 talen) wereldwijd.

Vrijwilligersradio

Radio Maria is een lekenorganisatie met vrijwilligers als voornaamste basis. Er is een klein team (parttime) vaste medewerkers in dienst voor het organiseren en coördineren van de dagelijkse werkzaamheden.

Afhankelijk van donateurs

Radio Maria zendt geen reclame uit, onderneemt geen commerciële activiteiten en krijgt geen subsidie van de overheid. Het project wordt volledig gefinancierd door donaties van vrijgevige en betrokken luisteraars, die het werk van de meer dan 86 Radio Maria’s wereldwijd mogelijk maken.

Bijbels principe

De World Family of Radio Maria werkt met het Bijbelse principe van het afdragen van tienden voor de Heer (zie bijvoorbeeld Leviticus 27,30 en 2 Kronieken 31,5). Dat betekent dat de Radio Maria’s die financieel op eigen benen kunnen staan, hun tienden afdragen aan de Wereldfamilie. Daarmee worden Radio Maria’s gefinancierd die nog financieel afhankelijk zijn. Zo is het mogelijk om nieuwe Radio Maria stations te beginnen en in nóg meer landen het Evangelie te verkondigen via de radio.

Wist u dat…
 • …Radio Maria wereldwijd circa 400 medewerkers heeft?
 • …Radio Maria het radionetwerk is met wereldwijd het grootste bereik?
 • …Radio Maria wereldwijd meer dan 18.000 vrijwilligers heeft?
 • …Radio Maria wereldwijd 93 radiostations heeft, verdeeld over 78 landen?
 • …de World Family of Radio Maria jaarlijks meer dan € 6.000.000,- investeert in communicatieprojecten en ontwikkeling?
 • …Radio Maria aanwezig is in vijf werelddelen: Afrika, Europa, Amerika, Azië en Oceanië?
 • …met de meer dan 1.300 zendmasten en 1.250 radiofrequenties wereldwijd dagelijks meer dan 30.000.000 luisteraars bereikt worden?

Vrijwilligersradio

Radio Maria is een lekenorganisatie met vrijwilligers als voornaamste basis. Er is een klein team (parttime) vaste medewerkers in dienst voor het organiseren en coördineren van de dagelijkse werkzaamheden.

Afhankelijk van donateurs

Radio Maria zendt geen reclame uit, onderneemt geen commerciële activiteiten en krijgt geen subsidie van de overheid. Het project wordt volledig gefinancierd door donaties van vrijgevige en betrokken luisteraars, die het werk van de meer dan 86 Radio Maria’s wereldwijd mogelijk maken.

Bijbels principe

De World Family of Radio Maria werkt met het Bijbelse principe van het afdragen van tienden voor de Heer (zie bijvoorbeeld Leviticus 27,30 en 2 Kronieken 31,5). Dat betekent dat de Radio Maria’s die financieel op eigen benen kunnen staan, hun tienden afdragen aan de Wereldfamilie. Daarmee worden Radio Maria’s gefinancierd die nog financieel afhankelijk zijn. Zo is het mogelijk om nieuwe Radio Maria stations te beginnen en in nóg meer landen het Evangelie te verkondigen via de radio.

Wist u dat…
 • …Radio Maria wereldwijd circa 400 medewerkers heeft?
 • …Radio Maria het radionetwerk is met wereldwijd het grootste bereik?
 • …Radio Maria wereldwijd meer dan 18.000 vrijwilligers heeft?
 • …Radio Maria wereldwijd 93 radiostations heeft, verdeeld over 78 landen?
 • …de World Family of Radio Maria jaarlijks meer dan € 6.000.000,- investeert in communicatieprojecten en ontwikkeling?
 • …Radio Maria aanwezig is in vijf werelddelen: Afrika, Europa, Amerika, Azië en Oceanië?
 • …met de meer dan 1.300 zendmasten en 1.250 radiofrequenties wereldwijd dagelijks meer dan 30.000.000 luisteraars bereikt worden?
Slide over RM

Door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.’

Romeinen 10:17