Vereniging en financiele verantwoording

Radio Maria Nederland streeft haar missie primair na door het uitzenden van radioprogramma’s met gebed, dagelijkse Eucharistieviering, gebedsintenties van luisteraars en informatie op elk niveau over de geloofsschatten van de Kerk, via ter beschikking staande kanalen (DAB+ etherradio, internetradio).

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de missie van de Vereniging Radio Maria Nederland.

Om haar activiteiten te kunnen uitvoeren heeft Radio Maria Nederland financiële middelen nodig. Hierin is Radio Maria afhankelijk van haar donateurs. Alle financiële middelen staan ten dienste van de missie. Ten behoeve van de continuïteit en gezonde bedrijfsvoering wordt gestreefd een klein eigen vermogen op te bouwen. De kosten worden laag gehouden en waar mogelijk verlaagd.

Het bestuur van Radio Maria Nederland wordt gevormd door:

G. Zimmermann (Voorzitter)
J. Steinhage (Penningmeester)
Vacature (Secretaris)

De bestuurders zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerk.

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording 2022 vindt u hier: Financiële verantwoording 2022
De financiële verantwoording van voorgaande jaren: 20212020 | 2019 | 2018 | 2017
Anbi publicatieplicht: klik hier