Algemeen Nut Beogende Instelling

ANBI is in het leven geroepen door de Nederlandse Belastingdienst. Goede doelen, kerkgenootschappen en verenigingen kunnen zich aanmelden bij de Belastingdienst om aangemerkt te worden als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-status geeft donateurs de mogelijkheid om hun giften aan ANBI’s af te trekken voor de belasting.

Vereniging Radio Maria Nederland is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hiermee zijn giften aan onze vereniging aftrekbaar voor de belasting.

U kunt onze ANBI-vermelding terugvinden op de website van de Belastingdienst met het programma ANBI opzoeken. Zoekt u op ‘Radio Maria’, ‘Den Bosch’.

Voor het programma ANBI opzoeken en voor algemene informatie kunt u kijken op www.belastingdienst.nl/anbi.

Met de ANBI-status van Radio Maria Nederland zijn uw giften aan onze vereniging aftrekbaar voor de belasting.

Hiervoor geldt een drempel van 1% van het belastbaar inkomen. Wat er van het totaal(jaar)bedrag van uw giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen bóven dit drempelbedrag uitkomt, kunt u aftrekken voor de belasting.

Steunt u Radio Maria met een periodieke gift, vastgelegd in een overeenkomst, dan geldt de drempel van 1% niet en kunt u het volledige bedrag aftrekken van de belasting. Voor een periodieke gift was voorheen een notariële akte nodig, tegenwoordig kan dit met een ’Overeenkomst periodieke gift in geld’, klik hier voor meer informatie.