Overeenkomst Periodieke gift

Onderstaande informatie komt rechtstreeks van de website van de belastingdienst.

Periodieke gift in geld
Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel (Radio Maria Nederland). Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor Radio Maria. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

Dowload hier het formulier voor de periodieke gift in geld

Betalingsvolmacht
Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar het goede doel (Radio Maria Nederland) wordt overgemaakt? Dan kunt u tevens het formulier ‘Betalingsvolmacht’ gebruiken. Als u het formulier helemaal invult en naar de ontvangende instelling verstuurt, geeft u Radio Maria toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven.

Download hier het formulier voor de betalingsvolmacht