Radio Maria was er dit jaar op tijd bij met de actieweek! Van maandag 25 t/m vrijdag 29 november was er dagelijks bruisende live radio van 8.00 uur ‘s ochtends tot 18.00 uur ‘s avonds én op de vrijdagavond werd om 22:30 uur de week met gezamenlijke completen afgesloten.

Doel van de week
In deze laatste week van november klinkt tijdens de actieweek de oproep om Radio Maria financieel te steunen om zo het jaar goed af te kunnen sluiten. Naast de oproep tot financiële steun is er veel aandacht voor het vrijwilligerswerk bij Radio Maria. Uiteraard kunt u nog steeds uw bijdrage overmaken – zie voor de bankgegevens hieronder.

Alsnog een gift overmaken?
IBAN: NL30 INGB 0674 7509 77
t.n.v. Radio Maria te ’s-Hertogenbosch
onder vermelding van Gift actieweek.