Privacyverklaring

versie 20 april 2022

Wanneer u via de website, sociale media of telefonisch uw gegevens achterlaat, worden de door u verstrekte gegevens door Radio Maria vastgelegd en verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uw gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Hoe Radio Maria uw gegevens verwerkt kunt u lezen in deze privacyverklaring.

Deze verklaring bevat onder meer uitleg over het doel van de gegevensregistratie en de beveiliging van uw gegevens. Om uw privacy te waarborgen, handelt Vereniging Radio Maria Nederland in overeenstemming met de geldende wetgeving.

1. Waarom verzamelt Radio Maria gegevens?

Radio Maria is een katholieke radiozender die haar luisteraars wilt ondersteunen in het geloof en de Blijde Boodschap breder wilt verspreiden. Om het werk tot evangelisatie én de ondersteuning van het gebed en geloofsgroei beter mogelijk te maken verzamelt Radio Maria uw gegevens. Radio Maria verzamelt uw gegevens met name om u als luisteraar of online bezoeker beter te bedienen. We willen steeds beter begrijpen wat u leuk vindt, zodat we u gerichter kunnen informeren.

Het katholieke radiostation Radio Maria bestaat dankzij de (giften van) luisteraars en dient voor de luisteraars én de evangelisatie. Dat vertaald zich ook naar het gebruik van uw gegevens bij bijvoorbeeld de fondsenwervende acties en campagnes om een bijdrage te leveren aan de missie van de Vereniging Radio Maria Nederland. Het werk van Radio Maria wordt volledig gefinancierd door giften van donateurs. Door uw gegevens te verzamelen kan Radio Maria u adequaat informeren over ons werk en u ook vragen om financiële ondersteuning daarvan.

Radio Maria staat graag in contact met haar luisteraars, al is dat niet 24/7 telefonisch mogelijk. Contact via Radio Maria is een uitkomst, door uw gegevens te verzamelen kan Radio Maria ook met u contact opnemen, puur voor communicatiedoeleinden. Dat kan helpen bij het meest eenvoudige contact. Radio Maria verzamelt hierbij zo min mogelijk persoonsgegevens, afhankelijk van het doel tot registratie van uw gegevens. Een nieuwsbrief per post vraagt bijvoorbeeld meer contactgegevens dan een digitaal weekoverzicht.

3. Hoe gaat Radio Maria Nederland met uw gegevens om?

Radio Maria wil zo open mogelijk zijn over de gegevens die we verzamelen; over hoe we dat doen en wat we ermee doen. We hebben ons privacyverklaring daarom zo helder mogelijk geformuleerd. Naast transparant zijn vinden we het belangrijk dat je zelf de regie houdt over de gegevens die wij van jou verzamelen. Voor dat laatste, een persoonlijke account, zijn wij nog in de ontwikkelingsfase.

4. Wat weet Radio Maria van mij? Kan ik zien welke gegevens jullie allemaal over mij hebben?

Radio Maria respecteert de rechten van haar online bezoekers, zoals het recht op inzage, rectificatie en gegevenswisseling. Radio Maria is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij uw informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. Je kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Radio Maria Nederland.

6. Wat doet Radio Maria met mijn CV en andere gegevens als ik heb gesolliciteerd?

Radio Maria gaat zorgvuldig om met je CV, motivatie en overige persoonsgegevens die je ons verstrekt. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de sollicitatieprocedure. Zodra de procedure is afgerond, verwijderen we uw gegevens binnen 4 weken uit onze systemen.

7. Krijg in ik nu spam van Radio Maria?

Radio Maria verstuurt nooit ongewenste email. Als u bijvoorbeeld de nieuwsbrief ontvangt, heeft u zich daar ooit voor opgegeven. Wilt u de nieuwsbrief stopzetten neem dan contact op met Radio Maria. Wilt u het digitale weekoverzicht stopzetten, dat kan eenvoudig via een link onderaan elk weekoverzicht.

Radio Maria verstuurt aan diverse partijen, partners en katholieke organisaties van tijd tot tijd een persbericht om te informeren over bijvoorbeeld nieuwe programma’s of acties. Wilt u hiervan afzien, neem dan contact op met Radio Maria.

9. Verwerkersovereenkomst

Om de privacy van haar relaties te beschermen, zal Radio Maria persoonsgegevens nooit aan anderen dan de betrokkenen zelf verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is ter uitvoering van het doel van de verwerking. Met deze partijen wordt door Radio Maria een verwerkersovereenkomst gesloten.

11. Google Analytics

Radio Maria Nederland maakt gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken en hoe wij de website hierop kunnen optimaliseren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hier wettelijk toe verplicht worden. Wij hebben hier verder geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd en je IP-adres wordt niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers van Google. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

12. Social Media Widgets

Onze website bevat functies om pagina’s te kunnen delen op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze functies kunnen je IP-adres verzamelen, vastleggen welke pagina je op onze site bezoekt en een cookie instellen om de functie naar behoren te laten werken. Deze functies worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf.

Facebook en Twitter stellen zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

15. Vragen over privacy beleid

Radio Maria Nederland houdt het recht het privacy statement te wijzigen. Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op via info@radiomaria.nl.

2. Welke gegevens verzamelt Radio Maria?

Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, campagne of actiegegevens) om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan.

Bij gebruik van onze website worden een aantal gegevens automatisch aan ons verstrekt via webanalyse. Deze kunt u altijd beperken via uw browser-en cookie-instellingen.

Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, abonnement). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Daarnaast verzamelt Radio Maria Nederland gegevens wanneer u zich:
– aanmeldt voor de Radio Maria Nieuwsbrieven of het weekoverzicht,
– het contactformulier gebruikt,
– wanneer u een bestelling plaats,
– u (anoniem) gebedsintenties doorgeeft,
– andere formulieren bij acties of programma’s invult.

Vereniging Radio Maria Nederland heeft de ANBI-status en houdt een donateursadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties kunnen worden vastgelegd. Relaties zijn personen die gereageerd hebben via website, sociale media of telefonisch hun gegevens hebben achtergelaten, of zich hebben opgegeven voor een (digitale) nieuwsbrief of (als vrijwilliger) bij Radio Maria betrokken zijn.

Radio Maria Nederland maakt van tijd tot tijd gebruik van diensten van derden om het relatiebestand aan te vullen en te actualiseren zoals een postbedrijf vanwege de controle op adressen bij o.a. de verzending van de nieuwsbrief.

Radio Maria is verantwoordelijk voor de inhoud van de programma’s, Radio Maria levert de technische voorzieningen om uitzendingen mogelijk te maken. Voor dat laatste verwerkt Radio Maria geen persoonsgegevens.

binnenkort – nu nog in ontwikkeling:
Om in te loggen op onze website kun je een account aanmaken. Daarmee wil Radio Maria in de nabije toekomst u als gebruiker nog beter tot dienst zijn. Op uw persoonlijke account kunt u zelf gegevens, inschrijvingen en voorkeuren aanpassen. Voor het account slaan we jouw e-mailadres en wachtwoord op. Radio Maria gebruikt de gegevens voor onder andere acties en interacties met de luisteraars.

5. Gegevens voor gebruik op de radio.

Indien je gereageerd hebt op een actie of uitzending kan je naam, woonplaats en inhoudelijke reactie gebruikt worden in een radio-uitzending. U hebt het recht om bij uw inzending expliciet te vermelden dat u anoniem wilt blijven. U kunt door de redactie gevraagd worden om uw reactie persoonlijk op de radio toe te lichten.

Indien u gereageerd hebt voor een ander persoon houdt de redactie rekening met de privacy van de ontvanger, door het bericht daar waar nodig te anonimiseren.

Indien u zich hebt ingeschreven voor een actie worden uw gegevens tijdelijk bewaard om uw deelname aan de actie te kunnen verwerken en winnaars te kunnen bepalen en u op de hoogte te houden van het verloop van de actie.

Indien u gereageerd hebt op een uitzending of meegedaan hebt aan een actie mag Radio Maria de verstrekte persoonsgegevens (naam en woonplaats), inclusief inhoudelijke reactie, in het kader van promotie en/of de bekendmaking van de winnaar van een actie, vermelden. Waaronder eigen promotionele uitingen zoals via persberichten, nieuwsbrieven, magazine, sociale media en eigen website.

8. Cookieverklaring

Wij gebruiken cookies om onze website naar behoren te laten functioneren en uw websitebeleving te verbeteren. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Wij nemen de bescherming van uw privacy serieus. Daarom verzamelen we op onze website alleen anonieme gegevens, tenzij u ons toestemming geeft om ook andere gegevens te verzamelen.

10. Sociale media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst en door deze derden worden cookies gebruikt.

Lees graag de privacyverklaring van Facebook en Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook, Instagram. Facebook en Instagram stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

13. YouTube

Radio Maria Nederland maakt op deze website gebruik van video’s die afkomstig zijn van YouTube. Wanneer je de pagina met een YouTube video opent plaatst YouTube cookies op je website of je mobiele apparaat. Wil je meer weten over het cookiebeleid van YouTube, lees er hier meer over: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=nl

14. Beveiliging

Radio Maria Nederland heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.