Vonken van Hoop

Overzicht uitzendingen:

Pastoor Eric van Teijlingen
Een programma voor de zieken
Pastoor Eric van Teijlingen
Een programma voor de zieken
Pastoor Eric van Teijlingen, Jos Martens
Een programma voor de zieken
Pastoor Eric van Teijlingen
Een programma voor de zieken
Pastoor Eric van Teijlingen
Een programma voor de zieken
Pastoor Eric van Teijlingen
Een programma door het Apostolaat voor de zieken
Pastoor Eric van Teijlingen
Een programma door het Apostolaat voor de zieken

Iedere eerste dinsdag van de maand biedt het Ziekenapostolaat in het programma ‘Vonken van Hoop’ volop troost en bemoediging, in woord en muziek, gebed en informatie. Wereldwijd zijn miljoenen mensen bij het Ziekenapostolaat aangesloten, die dagelijks hun lijden opdragen aan God om het vruchtbaar te laten zijn voor de Kerk en de Wereld.

Bijlagen bij uitzending 7 maart 2023:
Vastenbrief van paus Franciscus: klik hier
Vastenbrief van kardinaal Wim Eijk | aartsbisdom Utrecht: klik hier
Vastenbrief van mgr. Harrie Smeets | bidsdom Roermond: klik hier
Vastenbrief van mgr. Jan Hendriks | bisdom Haarlem-Amsterdam: klik hier

Uitzendtijden:  1ste dinsdag van de maand 14:00 uur | 1ste woensdag 02:00 uur.

Laatste uitzending

7 mei 2024 14:00 - 14:45

Ziekenapostolaat

Het Ziekenapostolaat is de (gebeds)gemeenschap van zieke en gezonde mensen, die in (persoonlijk) gebed (door iedere dag, bij voorkeur ’s middags rond de klok van drie uur,) hun lijden en/of lichamelijke en geestelijke gebreken aan God op te dragen en zo hun lijden met het vruchtbare lijden van Christus te verenigen om het ten goede te laten komen aan de Kerk en de wereld. Daarin verenigen zich lichamelijk zieken en/of gehandicapten, maar ook met name eenzamen en ouderen. Meer info: www.ziekenapostolaat.nl