Rozenkrans

Gebedsintenties

Radio Maria neemt elke werkdag uw gebedsintentie mee bij de Rozenkrans. Tussen elk tientje van het gebed lezen we deze voor. Geef hieronder uw gebedsintentie op (een intentie per persoon):

Een aantal keer per dag bidden we de rozenkrans, het krachtige gebed waartoe Maria ons oproept, en overwegen daarbij de geheimen van die dag. Vaak vindt het rozenkransgebed plaats vanuit de studio met een of meer meebidders aan de telefoon. Soms wordt de rozenkrans gebeden vanaf locatie, bijvoorbeeld door de Zusters van de geestelijke Familie ‘Het Werk’ in Merkelbeek, die een paar keer per week de rozenkrans bidden en ook het kerkelijk ochtendgebed (Lauden) en avondgebed (Vespers). Voor de rozenkrans van 8.30 uur en 12.15 uur ontvangen we graag uw gebedsintentie.

Gebedstijden: dagelijks om 08:30 | 12:15 | 17:00 | 01:00 uur.

De Geheimen van de Rozenkrans

Per geheim (er zijn 5 geheimen per rozenkrans) worden er tien weesgegroeten gebeden (een tientje) voorafgegaan door een Onze Vader en afgesloten met een ‘Eer aan de Vader’ en ‘O mijn Jezus…’. Hieronder een overzicht van de geheimen.

Intenties & Meebidden

We nodigen u van harte uit tot het delen van gebedsintenties. Het formuleren van een intentie zelf is al een begin van gebed want we plaatsen onze intenties daarmee in het Licht. Dat bidden werkt weten we want er wordt bij Radio Maria ook veel gebeden uit dankbaarheid voor gebedsverhoringen.

Uw gebedsintenties kunt u opgeven via het formulier op deze pagina.

U kunt uw gebedsintenties ook doorgeven via:

E-mail: info@radiomaria.nl
Telefoon: 073 687 2001*
WhatsApp studio: 06 – 2001 9670

* tussen 12:15 en 12:45 uur kunt u bellen met de live studio. U kunt daarbij uw intenties doorgeven én live op de radio meebidden met een tientje van de rozenkrans.

Blijde geheimen (maandag/zaterdag)
 1. De Engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.
 2. Maria bezoekt haar nicht Elizabeth.
 3. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem.
 4. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.
 5. Jezus wordt in de tempel weergevonden.
 Glorievolle geheimen (zondag/woensdag)
 1. Jezus verrijst uit de doden.
 2. Jezus stijgt op te hemel.
 3. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen.
 4. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen.
 5. Maria wordt in de Hemel gekroond tot Koningin van hemel en aarde.
Droevige geheimen (dinsdag/vrijdag)
 1. Jezus bidt in doodsangst tot zijn Hemelse Vader.
 2. Jezus wordt gegeseld.
 3. Jezus word met doornen gekroond.
 4. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië.
 5. Jezus sterft aan het Kruis.
 Geheimen van het Licht (donderdag)
 1. De doop van Jezus in de Jordaan.
 2. Openbaring van Jezus in Kana.
 3. Jezus preekt de boodschap van bekering voor het Rijk Gods.
 4. De verheerlijking op de berg Thabor.
 5. Jezus stelt de Eucharistie in.