Mannen bidden met Sint Jozef

Overzicht uitzendingen:

Geen uitzendingen gevonden

De woensdagen zijn van oudsher dagen van in het bijzonder gebed tot de heilige Jozef, bruidegom van de Maagd Maria. Iedere 1ste woensdagavond in de maand komt een groep mannen bij elkaar in de kapel van Radio Maria om samen te bidden. Priesterdirecteur Pieter Zimmermann doet uiteraard mee. Ze beginnen om 19:00 uur met een Latijnse H. Mis, gevolgd door het rozenkransgebed. Ze bidden voor zichzelf, voor Nederland en voor de wereld. Het rozenkransgebed wordt op Radio Maria live uitgezonden, vanaf 20:00 uur. Alle mannen die Maria en Sint Jozef een warm hart toedragen en mee willen bidden zijn van harte welkom om op de studio te komen en zich bij het gebed aan te sluiten!

Uitzendtijden: wo. 20:00 | elke 1e week van de maand

Ziekenapostolaat

Het Ziekenapostolaat is de (gebeds)gemeenschap van zieke en gezonde mensen, die in (persoonlijk) gebed (door iedere dag, bij voorkeur ’s middags rond de klok van drie uur,) hun lijden en/of lichamelijke en geestelijke gebreken aan God op te dragen en zo hun lijden met het vruchtbare lijden van Christus te verenigen om het ten goede te laten komen aan de Kerk en de wereld. Daarin verenigen zich lichamelijk zieken en/of gehandicapten, maar ook met name eenzamen en ouderen. Meer info: www.ziekenapostolaat.nl