Zalig Pasen!

Dierbare luisteraars van Radio Maria,

Christus Resurréxit! Resurréxit vere! Christus is verrezen, Hij is waarlijk verrezen!

In de afgelopen Paasnacht zijn we als Kerk weer door de doodse duisternis heen getrokken, naar het nieuwe en eeuwige Licht dat Christus door zijn Verrijzenis heeft laten aanbreken. Het lange wachten is voorbij en de overwinning mag eindelijk gevierd worden.

Alleluia! Wat een genade! Net zoals destijds in Egypte de doodsengel voorbij ging aan alle huizen waar het bloed van het Paaslam op de deurposten was gesmeerd, zo is ook de dood voorbij gegaan aan de Kerk, de Bruid van God, toen Zij stil en waakzaam stond aan de voet van het kruis. Daar hield Zij de wacht terwijl het Bloed van haar Bruidegom over het kruishout stroomde.

“O felix culpa!” Hebben we gezongen in de Paasnacht. “O gelukkige schuld!”, want het is door onze zonde dat God besloot om mens te worden en onder ons te komen wonen.

Het is waar: de tijden waarin we leven zijn duister. Er hangt een donkere wolk van verwarring over onze Moeder de Kerk en wat eens werd omarmd als de onveranderlijke Waarheid wordt nu al jaren bestreden en betwist. Een Apocalyptische strijd tussen goed en kwaad, tussen engelen en demonen, lijkt te zijn losgebarsten en we zien er de consequenties van op aarde. De aarde wordt wel genoemd Gods canvas: het schilderdoek waarop deze strijd zich aftekent. Oorlogen, haat en hevige aanvallen tegen de fundamenten van de christelijke dogma’s en moraal tekenen dit doek. Christus lijdt en de Kerk lijdt mee.

Toch is vandaag een nieuwe wind gaan waaien. Met Pasen vieren we dat de diepste duisternis waarin de wereld gestort kan worden, niet diep genoeg is om de liefde van onze Verlosser Jezus Christus buiten te houden. Jezus is afgedaald in het domein van de dood met de witte banier van het Leven in zijn hand. Met zijn liefdevolle adem wekt Hij de dorre vlakte weer tot leven en alles wat krachteloos en verloren neerlag staat weer op.

De strijd is al gestreden, de winst is al behaald en Christus heeft de poort naar het Paradijs al ontsloten. Vandaag vieren we dat deze poort ook voor onze tijd wijd open staat. We zingen met de woorden van de heilige Theresa van Avila dat alles in deze wereld voorbij gaat, maar dat God nooit, maar dan ook nooit verandert. Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.

Vrienden, met de woorden uit het Hooglied vieren we vandaag dat de winter voorbij is. We vieren dat de tijd om te zingen is aangebroken. We horen de roep van de tortel weer klinken in het land en we ruiken dat de wijngaard staat te bloeien. De tijd is aangebroken om de oude grauwsluier af te leggen en ons te hullen in het stralende gewaad van de verrezen Heer. Vol vreugde keren we ons als Kerk, als luisteraar van Radio Maria, jong of oud, gezond of ziek, tot Maria Magdalena die bij het lege graf staat en we vragen haar “Zeg het ons Maria! Wat is het dat gij gezien hebt?” En ze zal aan ons allen antwoorden, wat ze ook tegen de apostelen zei: “Ik zag het lege graf van de levende Christus, ik zag de heerlijkheid van de Verrezene, engelen als getuige, de zweetdoek en gewaden. Christus mijn hoop is verrezen!”
Namens het gehele team van Radio Maria en alle vrijwilligers wens ik u daarom een heel Zalig Pasen toe!

Namens alle medewerkers en vrijwilligers van Radio Maria wens ik u allen een zeer Zalig Pasen toe!
Priester-directeur Pieter Zimmermann