De uitdaging van 2023 | update #1

Met april in het vizier, kijken we met hart en ziel uit naar het vieren van Pasen. In uw parochie, gemeenschap en/of beweging zal er genoeg te doen zijn. Een prachtig vooruitzicht. Ook samen met Radio Maria kunt u zich voorbereiden op Pasen, onder andere met twee nieuwe radioretraites van priester Wim Veth en pastoor Jochem van Velthoven. Meer daarover: klik hier.

Het laat ook beseffen dat het 1e kwartaal voorbij schiet, met nog 9 dagen tot eind maart. Met de huidige donatiestand van € 10.347,- (dd. 22-03) voor maart, brengt Radio Maria dat graag nogmaals onder de aandacht. Voor een overzicht van donatiesstanden van het 1e kwartaal en bijbehorende maanden – klik hier.

In de nieuwsbrief, op de website en sociale media lieten we u al kennisnemen van ‘de uitdaging van 2023’. In 2023 ontkomt Radio Maria Nederland er niet aan om een kostenstijging van 10% in onze begroting door te rekenen. We realiseren ons dat dit een uitdaging is, want óók uw onkosten zijn waarschijnlijk gestegen.

De stijging van de onkosten én een terughoudende tendens in de giften, zien we terug in de cijfers van het 1e kwartaal. Dat geeft de aansporing om nog meer te bidden, te vertrouwen én in actie te komen. We vragen dan ook om uw gebed en financiële bijdrage.

Op www.radiomaria.nl/doneren kunt u meer informatie vinden over alle mogelijkheden tot doneren en de laatste donatiestand. Wilt u direct doneren met ideal: klik hier

Nieuwe folder – doneren en nalaten

Het team presenteert u graag de nieuwe folder ‘doneren en nalaten’! Een mooie, waardige en up-to-date folder voor bestaande en nieuwe donateurs.

Als ANBI | Algemeen Nut Beogende Instelling is het voor u als luisteraar óf ondernemer gunstig om te doneren aan Radio Maria Nederland. Uw giften kunnen bij uw inkomstenbelasting als aftrek meegenomen worden, des te meer wanneer u een ‘overeenkomst periodieke gift in geld’ aangaat. Lees er meer over in de folder.