Pasen | De veertigdagentijd

De gehele vastentijd kunt u bij Radio Maria terecht om uw voorbereiding op Pasen vorm te geven. U kunt dagelijks via de Radio uw geloof voeden met Gods woord, de vieringen, het gebed en de lezingen. In de laatste 14 dagen tot Pasen kunt u bovendien luisteren naar de meditaties van pastoor Zimmermann. Laat u sterken, motiveren en prikkelen en vooral raken door Gods genade en liefde. Op deze pagina vindt u uiteraard ook een overzicht van dee liturgische vieringen in de Goede Week.

Meditaties | 14 dagen tot Pasen

In de twee weken voor Pasen, de Paastijd, zenden we iedere dag meditaties uit over ‘de zeven laatste woorden van Christus op het kruis’. Spreker is pastoor Pieter Zimmermann. Te beluisteren om 9:45 | 13:15 | 19:45 | 22:10 en in de audiotheek.

De zeven laatste van Jezus op het kruis zijn:

  • Vader, vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen.
  • Voorwaar, Ik zeg u vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs.
  • Vrouw zie daar uw zoon, zoon zie daar uw moeder.
  • Mijn God waarom hebt Gij Mij verlaten?
  • Ik heb dorst.
  • Het is volbracht.
  • Vader, in uw handen beveel ik Mijn geest.

Radioretraites

Op weg naar Pasen kunt u als vertrouwd twee nieuwe radioretraites verwachten in de Goede Week. Priester Wim Veth en pastoor Jochem van Velthoven nemen u mee op weg naar het Hoogfeest van Pasen.

Radioretraite – titel ‘De Heer kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaarden Hem niet’
Met pr. Wim Veth

Priester Wim Veth neemt u tijdens drie dagen mee op retraite.
Deel 1: Gastvrij Betanië
Deel 2: Uw geloof heeft u gered
Deel 3: Wie is de Judas?

Tijdstippen op de radio:
In de Goede Week, maandag t/m woensdag om 11:00 | 20:30 | 03:30 uur. 

Radioretraite – titel ‘Naar Maria
Met pastoor Jochem van Velthoven

In deze paasretraite gaan we met pastoor Jochem van Velthoven naar Maria, moeder van God en onze moeder. Zij helpt ons begrijpen dat wij ons leven moeten omvormen tot het leven en de dood van Christus. Maria laat ons zien hoe wij van het leven en sterven van Christus ons eigen leven kunnen maken. Alleen op deze manier zijn wij in staat het leven van Jezus Christus na te volgen en één te worden met Hem.

Tijdstippen op de radio:
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag om 11:00 | 20:30 | 03:30 uur. 

In de middagen zenden we géén radioretraites uit vanuit het archief. Deze kunt u uiteraard wel op eigen initiatief terugluisteren: bekijk het dossier ‘Veertigdagentijd, Goede week en Pasen’ in de audiotheek: klik hier.

Eucharistievieringen in de Goede Week

Palmzondag 10:00 uur
Vanuit de Sint-Dionysiuskerk in Tilburg (’t Heike)

Chrismamis 19:00 uur
Vanuit de Sint-Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch, celebrant is mgr. De Korte.

Witte Donderdag 19:00 uur
Vanuit de Christus Koningkerk in Veldhoven, celebrant is pastoor As.

Kruisweg op de Goede Vrijdag 15:00 uur
Gebeden Kruisweg vanuit de H. Lodewijkkerk te Leiden.

Goede Vrijdag 19:00 uur
Plechtige herdenking van het lijden en sterven van de Heer vanuit de Lodewijkkerk te Leiden, celebrant is pastoor Smith.

Stille Zaterdag 09:30 uur
Gebedsviering vanuit de H. Lodewijkkerk te Leiden, celebrant is pastoor Smith.

Paaswake 21:00 uur
Vanuit de O.L.V. Sterre der Zee Basiliek te Maastricht, celebrant is pastoor mgr. Vries. 

Paaszondag 10:00 uur
Vanuit de Sint-Bavokathedraal, celebrant is mgr. Hendriks.

Paasmaandag 10:00 uur
Vanuit de H. Lodewijkkerk te Leiden, celebrant is pastoor Smith.