Pasen | De veertigdagentijd

In de veertigdagentijd kunt u bij Radio Maria terecht om uw voorbereiding op Pasen vorm te geven. U kunt dagelijks via de Radio uw geloof voeden met Gods woord, de vieringen, het gebed en de lezingen. Laat u sterken, motiveren en prikkelen en vooral raken door Gods genade en liefde. Bij Radio Maria laten we dan ook graag weer twee nieuwe radioretraites horen, ditmaal met pastoor van der Vegt en pastoor Otto. Op deze pagina vindt u uiteraard ook een overzicht van de liturgische vieringen in de Goede Week.

Luister in de Goede Week ook naar de radioretraites uit het archief van Mgr. Jan Liesen en pastoor Pieter Zimmermann (zie onder).

Vanaf woensdag 20 maart bidden we ook de ‘Litanie van het lijden van onze Heer Jezus Christus’ om 13:00 uur, direct na de rozenkrans van 12:15 uur – het gebed kunt u hier downloaden.

Eucharistievieringen in de Goede Week

Chrisma-mis, woensdag 27 maart, 19:00 uur
Vanuit de Sint-Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch, celebrant is mgr. De Korte.

Eucharistieviering op Witte Donderdag, donderdag 28 maart, 19:00 uur
Vanuit de Christus Koningkerk in Veldhoven, celebrant is pastoor As.

Kruisweg op Goede Vrijdag, vrijdag 29 maart, 15:00 uur
Vanuit de H. Lodewijkkerk in Leiden, celebrant pastoor Smith.

Plechtigheden Goede Vrijdag, vrijdag 29 maart, 19:00 uur
Vanuit de H. Lodewijkkerk in Leiden, celebrant pastoor Smith.

Stille Zaterdag, zaterdag 30 maart, 09:30 uur
Gebedsviering vanuit de H. Lodewijkkerk in Leiden.

Paaswake, zaterdag 30 maart, 22:00 uur
Vanuit de H. Dionysiuskerk in Tilburg, celebrant pastoor van Aken.

Paaszondag, zondag 31 maart, 11:00 uur
Vanuit de Sint-Jozefkathedraal in Groningen met plebaan Maagd.

Tweede Paasdag, maandag 1 april, 10:00 uur
Vanuit de O.L.V. Sterre der Zee-basiliek in Maastricht met pastoor Vries.

Meditaties | 14 dagen tot Pasen

In de twee weken voor Pasen, de Paastijd, zenden we iedere dag meditaties uit over ‘de zeven laatste woorden van Christus op het kruis’. Spreker is pastoor Pieter Zimmermann. Te beluisteren om 9:45 | 13:15 | 19:45 | 22:10 en in de audiotheek.

De zeven laatste van Jezus op het kruis zijn:

  • Vader, vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen.
  • Voorwaar, Ik zeg u vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs.
  • Vrouw zie daar uw zoon, zoon zie daar uw moeder.
  • Mijn God waarom hebt Gij Mij verlaten?
  • Ik heb dorst.
  • Het is volbracht.
  • Vader, in uw handen beveel ik Mijn geest.

Radioretraite – ‘Opgang naar Paasochtend’

Met pastoor G.M.J. van der Vegt

Een keerpunt in het leven van een Christen is de paasochtend. Natuurlijk worden wij opgeroepen om met verwondering in het leven te staan, maar het accepteren van een leeg graf, gaat ons bevattingsvermogen te boven. Verwondering ja, maar accepteren is een ander verhaal. Daar wil ik graag met u van gedachten over wisselen. Jezus is al zolang bij zijn leerlingen, maar toch herkennen de leerlingen de Messias niet. Hij doet zoveel wonderen ten bate van het geestelijk en lichamelijk welzijn van anderen en toch zien de mensen Hem niet als Zoon van God. Hij wekt zelfs Lazarus zijn beste vriend uit de doden en toch zijn en blijven de mensen toeschouwer. Hoe kunnen wij van toeschouwer worden tot diep gelovigen. Die zoektocht wil ik met u aangaan in de opgang naar paasochtend.

Tijdstip op de radio:
Woensdag 27 maart om 11:00 | 21:00 | 03:30 uur 

Audiotheek: klik hier

Radioretraite – ‘Van Zijn volheid hebben wij allen ontvangen’

Met pastoor M. Otto

Van Zijn volheid hebben wij allen ontvangen” Joh. 1, 16 Het nieuwe leven in Christus komt tot ons door de sacramenten van de Kerk. Bij de overweging van het lijden, sterven en de verrijzenis van Christus staan wij ook stil bij enkele sacramenten. Deze retraite bestaat uit drie delen. Luister op de radio of hier in de audiotheek: klik hier

Tijdstippen op de radio:
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag om 11:00 | 21:00 | 03:30 uur. 

Bent u nieuw en gretig ofwel dorstig naar het geloof? De radioretraites van voorgaande jaren blijven de moeite waard ter voorbereiding op Pasen. Deze kunt u op eigen initiatief terugluisteren in de audiotheek: klik hier.

Radioretraite – ‘Het uur van Jezus’

Met Mgr. Jan Liesen

Ter voorbereiding op Pasen gaf monseigneur Liesen in 2016 een prachtige radioretraite bij Radio Maria. Een serie van 8 lezingen waarin de bisschop spreekt over ‘Het lijden en sterven van Jezus volgens het Johannes Evangelie’. In de Goede Week van 2024 zenden we deze ’s avond om 18:05 uur per 2 afleveringen, van maandag tot Goede Vrijdag. Uitzondering: op Witte Donderdag luistert u naar een lezing van pastoor Zimmermann over Witte Donderdag. Wilt u meteen luisteren naar deze radioretraite, dat kan: klik hier

Radioretraite – ‘Pasen door de ogen van Maria’

Met pastoor Pieter Zimmermann

Luister naar deze mooie radioretraite uit 2022 van onze priesterdirecteur. Beschouwt vanuit het perspectief van Maria, ‘zij als de moeder van de Heer degene is die op afstand waakt’ Deze radioretraite nu al beluisteren: klik hier.

Tijdstippen op de radio:
Op ma. 25 en di. 26 maart om 11:00 | 21:00 | 03:30 uur.