De uitdaging van 2023

Gegevens

Vereniging Radio Maria Nederland
Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
KvK-nummer: 17213378
RSIN: 818620572

Algemeen Nut Beogende Instelling
Vereniging Radio Maria Nederland is aangemerkt als ANBI. Hiermee zijn giften aan onze vereniging aftrekbaar voor de belasting. Meer ANBI info

Bankgegevens
Radio Maria te ‘s-Hertogenbosch
IBAN: NL30 INGB 0674 7509 77
BIC: INGBNL2A

Beste luisteraars, er ligt een uitdaging voor ons in 2023. Afgelopen jaren mocht Radio Maria, dankzij de bereidheid van vele donateurs, de benodigde financiën binnenkrijgen voor de begrotingen van Radio Maria. Het is prachtig om dat telkens opnieuw te mogen zien, het maakt Radio Maria zo dankbaar, bovendien geeft het vertrouwen. Nu komt echter de aanvullende uitdaging…

In 2023 ontkomt Radio Maria Nederland er niet aan om een kostenstijging van 10% in onze begroting door te rekenen. We realiseren ons dat dit een uitdaging is, want óók uw onkosten zijn waarschijnlijk gestegen. 

Er zijn diverse oorzaken: door inflatie zijn de prijzen gestegen, van enveloppen tot de energierekening, en ook de maandelijkse kosten voor een eigen DAB+ frequentie. Die frequentie geeft Radio Maria wel 12 jaar zekerheid van uitzendrechten. Verder valt te denken aan de bezoldiging van de priester-directeur en team, diverse licenties, software, servicekosten, verzendingen en verduurzaming. Ook voor Radio Maria is helaas alles duurder geworden. Het betekent dat er maandelijks meer geld nodig is dan voorheen. De stijging van 10% komt neer op € 4.000,- meer per maand en totaal € 44.000 per maand.

Dat is een flink bedrag. Wij mogen daarbij vertrouwen op God. Als familie van Radio Maria bidden we onverlet op voorspraak van de Heilige Maagd Maria en de Heilige Jozef dat ook de materiële noden gelenigd zullen worden. Vertrouwend op Gods voorzienigheid gaat Radio Maria in grote dankbaarheid verder.

Draag bij aan dit mooie project.

Draag ook bij! En help Radio Maria nieuwe donateurs te vinden. Als er 10% meer donateurs bijkomen, is de kostenstijging van € 4.000,- extra per maand haalbaar en voorkomen we te grote tekorten eind 2023.