Terugblik 15-jarig jubileum

Samen met vele luisteraars heeft het team van Radio Maria Nederland zaterdag 4 februari 2023 een prachtig 15-jarig jubileum mogen vieren. Dank u wel! Wat fijn dat u erbij was in de Sint-Janskathedraal, het Sint-Janscentrum in ‘s-Hertogenbosch, via de radio, de sociale media én niet te vergeten de YouTube-stream met de viering.

Om 12:30 uur mochten we de Heilige Mis vieren in de Sint-Janskathedraal met hoofdcelebrant Mgr. De Korte, bisschop van het bisdom ’s Hertogenbosch. Concelebranten waren priester-directeur Pieter Zimmermann, pr. Koos Smits, pater Elias Leyds s.j., pastoor Cor Mennen én Rector Jeroen de Wit van het Heiligdom O.L.V. ter Nood in Heiloo. Vanachter het priesterkoor klonken de mooie klanken en gezangen van Joke en Wil van den Broek. De kathedraal was door een mooie opkomst van de luisteraars gevuld en men zong met liefde voor Maria, voor God, de gezangen mee. De Eucharistieviering met haar prachtige liturgie en een aansporing van de bisschop om het evangelie nog meer op de radio te brengen maakte dat alles compleet.

Daarna vond in het Sint-Janscentrum de receptie plaats. De drankjes en warme Brabantse worstenbroodjes werden genuttigd terwijl de aanwezigen elkaar konden ontmoeten. Een heerlijke drukte die te kennen viel door het alom aanwezige geroezemoes. Het was erg gezellig en op de achtergrond klonk het mooie gitaarspel van André Bruijn.

Onderdeel van de receptie was het afscheid van de voorzitter van het bestuur, Ger Zimmermann. Hij werd door het team van Radio Maria Nederland toegezongen: iedere afdeling (redactie, administratie, promotie, techniek …) had een couplet geschreven en samen brachten zij het lied op de wijs ‘U rozenkrans bemin ik’ ten gehore. Walter Vulcano, van de Radio Maria Wereldfamilie, dankte Ger in een korte toespraak voor zijn jarenlange dienstbaarheid.

Uiteraard was er ook tijd voor vader en zoon. Ger Zimmermann nam afscheid als voorzitter en mocht daarbij bloemen en cadeaus ontvangen van velen. Zijn zoon priester-directeur Pieter Zimmermann sprak zijn vader toe en schonk aandacht aan de geschiedenis van Radio Maria Nederland en hoe bijzonder het 15-jarig jubileum is. Radio Maria is gegroeid in al die jaren en groeit en bloeit graag, met Gods genade, verder door. Opdat het evangelie, het gebed en het katholieke geloof velen méér mag raken via Radio Maria.

foto’s: Wim Koopman
meer fotos: klik hier