Daar gaan we dan! Dé finale!

Video vanuit de studio

Het slot van de Mariathon gaat altijd gepaard met de nodig actie bij het telefoonpanel! Met 7 telefoonlijnen beschikbaar en vrijwilligers druk met de belletjes is het genieten van de dynamiek! Doe lekker met ons mee, dat vinden we geweldig mooi!

Met nog 35% te gaan, iets meer dan € 10.000,- hebben we nog een mooie uitdaging voor ons. Doet u mee? Heeft u nog speelruimte in uw budgetten, ruim óf beperkt, een gift aan Radio Maria helpt het evangelie te verspreiden.

Juist met de Mariathon-acties wereldwijd verlegt de Radio Maria Wereldfamilie de grenzen. De Mariathon opbrengsten geven volop ruimte voor het kunnen investeren in projecten wereldwijd om méér mensen te bereiken met de Blijde boodschap van Christus.

Draag ook bij aan dit mooie project.

Bel tijdens de Mariathon het panel op 073-687 2000, geef je donatie door en doneer*: klik hier
*Geef bij uw gift aan dat uw bijdrage is vóór de Mariathon. Gebruikt u de nieuwe machtigingskaarten die u ontvangen heeft met de nieuwsbrief, schrijf de term ‘Mariathon’ op de vrije ruimte onder het vak ‘handtekening’, of onder het vak ‘plaats’.

Steun Radio Maria ‘Fátima’ en maak een gift over naar:

IBAN: NL30 INGB 0674 7509 77
t.n.v. Radio Maria Nederland
o.v.v. Mariathon

Tijden Mariathon:

Vr. 26 mei: 06:30 uur tot 22:30 uur**.
** straks sluiten de telefoonlijnen om 22:00 uur. Waarna in de studio én de kapel de actie afgesloten wordt met gebed en de laatste woorden van het aanwezige team.