Als voorbereiding op Pinksteren is het bidden van de Pinksternoveen een prachtig middel. Vanaf de vrijdag na Hemelvaart tot Pinksteren wordt deze gebeden, bid u mee? Met de noveen nemen we ook de Mariathon in gebed mee met het ‘gebed van de engel van Fatima’.

“Allerheiligste Drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid U met de grootste eerbied en ik offer U op het allerkostbaarst Lichaam en Bloed, de Ziel en de Godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels op aarde, tot eerherstel voor de beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheid waardoor Hij wordt beledigd; en door de oneindige verdiensten van Zijn Allerheiligst Hart en van het Onbevlekte Hart van Maria bid ik U voor de bekering van de arme zondaars.”

Bij Radio Maria kunt u elke dag op meerdere momenten de noveen bidden:

  • elke ochtend tijdens het programma Goedemorgen Radio Maria. 
    tijden: 07.55 uur – 08.25 uur
  • na de rozenkransgebeden.
    tijden: 08.30 uur / 12.15 uur / 15.00 uur
  • na de H. mis
  • na de completen

Luister naar Radio Maria Nederland via DAB+ en internet (radiomaria.nl en de gratis app).