De Radio Maria in Actie is gestart

Dag een van de Radio Maria in Actie is al vanaf de vroege uurtjes onderweg! Om 06:10 uur stond de koffie al te pruttelen, werden alle plekken voor het telefoonpanel klaargemaakt. Niet veel later kwamen Antoon en vrijwilligster Ineke het team versterken als de vroege vogels! Dat was direct nodig, want de eerste belletjes kwamen al vanaf 06:30 uur! Prachtig, dank voor uw betrokkenheid! Blijft bellen lieve mensen, want Radio Maria Nederland heeft een flink bedrag nodig à € 60.000,- om het begrotingsjaar 2022 sluitend te gaan krijgen. Laten we het dragen met velen!

De donatiestanden houden we bij op deze pagina: www.radiomaria.nl/in-actie

Draag ook bij! 

Bel het panel op 073-687 2000, geef je toezegging door én doneer: klik hier.
De Radio Maria in Actie gaat vandaag, donderdag 24 november, door tot 18:00 uur.

Meer info: klik hier 
Meer donatie mogelijkheden: klik hier