Kindercatechese ‘Vrienden voor het Leven’

Overzicht uitzendingen:

10 apr 2024
Pastoor Pieter Zimmermann
YouCat 348-349 De tien geboden
Pastoor Pieter Zimmermann
Pasen en YouCat 343-347 De 5 geboden van de Kerk
20 mrt 2024
Pastoor Pieter Zimmermann
Het paasmysterie. YouCat 339-342 De vrije wil van de mens
13 mrt 2024
Pastoor Pieter Zimmermann
Over de engelen en YouCat 335-338 Het oude verbond
Pastoor Pieter Zimmermann
YouCat 330-334 Zijn alle mensen gelijk?
28 feb 2024
Pastoor Pieter Zimmermann
Kindercatechese
21 feb 2024
Pastoor Pieter Zimmermann
Het lijden en YouCat 320-324 De samenleving

Woensdagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmermann en de Vrienden voor het Leven. Kinderen die catechese ontvangen en in gebed gaan om dichter te groeien naar Christus die zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.

Beluister hier de korte kindercatechese in de audiotheek.

Uitzendtijden: woensdag 15:30 | 22:45 | donderdag 04:30 uur
Uitzendtijden ‘korte kindercatechese’: zaterdag 18:45 | zondag 08:15 uur

Pastoor Zimmermann

priester-directeur Radio Maria Nederland

Tijdens mijn studie Spaanse taal en cultuur aan de Universiteit van Utrecht, zo’n 20 jaar geleden, begon God heel duidelijk tot mij te spreken. Hij sprak eerst tot me door de H. Schrift en later ook door de liturgie van de Kerk.

Ik ging al mijn hele leven naar de Kerk, toch voelde dit als thuiskomen. Enkele jaren later werd het duidelijk voor me dat God me riep om Hem alleen toe te behoren, door mijn leven volledig aan Hem te geven als priester. In 2016 werd ik priester gewijd en sinds dat moment staan voor mij de Sacramenten en de H. Maagd Maria in het hart van alles wat ik doe. Ik wil Jezus en zijn Moeder beminnen in alle mensen die aan mijn priesterlijke zorg worden toevertrouwd en mijn hoop is altijd dat iets van die liefde ook overspringt via Radio Maria op alle luisteraars thuis. Ik bid voor u, bid ook voor mij!
Pieter Zimmermann pr.