De club van Job

Overzicht uitzendingen:

3 feb 2023
Antwoorden op geloofsvragen van luisteraars
27 jan 2023
Antwoorden op geloofsvragen van luisteraars
20 jan 2023
Antwoorden op geloofsvragen van luisteraars
13 jan 2023
Antwoorden op geloofsvragen van luisteraars
6 jan 2023
Antwoorden op geloofsvragen van luisteraars
30 dec 2022
Antwoorden op geloofsvragen van luisteraars
16 dec 2022
Antwoorden op geloofsvragen van luisteraars

Iedere vrijdag beantwoordt emeritus pastoor Cor Mennen op een duidelijke en katholieke manier geloofsvragen die binnen zijn gekomen via mail, whatsapp of telefoon. De onderwerpen van gesprek zijn divers en sluiten soms aan bij de kerkelijke actualiteit. Wilt u bijvoorbeeld weten of het voorgeborchte bestaat of wat te doen als u in gewetensnood bent? Stuur gerust uw vraag in.

Uitzendtijden: vrijdag 11:00 | 20:30 | zaterdag 03:30 | zondag 19:00 uur.

Laatste podcast

3 feb 2023 11:00 - 11:55

Pastoor Cor Mennen

Pastoor Cor Mennen (1945, Liessel) is na zijn priesterwijding in 1969 kapelaan en pastoor geweest in diverse parochies in het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Eind jaren 80 studeerde hij kerkelijk recht aan de K.U. Leuven, wat hij later doceerde aan het St.-Janscentrum, de priesteropleiding van het bisdom. Hij is onder andere bisschoppelijk gedelegeerde geweest voor liturgie en kerkelijke kunst. Sinds 2017 geniet hij van zijn emeritaat. Hij maakt zich zoveel mogelijk verdienstelijk door waar nodig in te vallen, nog actief te zijn als vicevoorzitter van de Vereniging voor Latijnse Liturg, het geven van lezingen en last but not least het verzorgen van het wekelijkse programma ‘De club van Job’ bij Radio Maria.