De club van Job

Overzicht uitzendingen:

19 jul 2024
Pastoor Cor Mennen
Antwoorden op geloofsvragen van luisteraars
12 jul 2024
Pastoor Cor Mennen
Antwoorden op geloofsvragen van luisteraars
Pastoor Cor Mennen
Antwoorden op geloofsvragen van luisteraars
28 jun 2024
Pastoor Cor Mennen
Antwoorden op geloofsvragen van luisteraars
14 jun 2024
Pastoor Cor Mennen
Antwoorden op geloofsvragen van luisteraars
Pastoor Cor Mennen
Antwoorden op geloofsvragen van luisteraars
31 mei 2024
Pastoor Cor Mennen
Antwoorden op geloofsvragen van luisteraars

Iedere vrijdag beantwoordt emeritus pastoor Cor Mennen op een duidelijke en katholieke manier geloofsvragen die binnen zijn gekomen via mail, whatsapp of telefoon. De onderwerpen van gesprek zijn divers en sluiten soms aan bij de kerkelijke actualiteit. Wilt u bijvoorbeeld weten of het voorgeborchte bestaat of wat te doen als u in gewetensnood bent? Stuur gerust uw vraag in.

Uitzendtijden: vrijdag 11:00 | 20:30 | zaterdag 03:30

Laatste uitzending

19 jul 2024 11:00 - 11:55

Pastoor Cor Mennen

Pastoor Cor Mennen (1945, Liessel) is na zijn priesterwijding in 1969 kapelaan en pastoor geweest in diverse parochies in het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Eind jaren 80 studeerde hij kerkelijk recht aan de K.U. Leuven, wat hij later doceerde aan het St.-Janscentrum, de priesteropleiding van het bisdom. Hij is onder andere bisschoppelijk gedelegeerde geweest voor liturgie en kerkelijke kunst. Sinds 2017 geniet hij van zijn emeritaat. Hij maakt zich zoveel mogelijk verdienstelijk door waar nodig in te vallen, nog actief te zijn als vicevoorzitter van de Vereniging voor Latijnse Liturg, het geven van lezingen en last but not least het verzorgen van het wekelijkse programma ‘De club van Job’ bij Radio Maria.