Interview – 1000 km op de fiets

Interview april 2017 | Fietstocht van 1000 km naar Santiago de Compostela | Ger en Ritine Zimmermann

Wat gaan jullie doen?
Mijn vrouw Ritine en ik gaan de Via de la Plata, ofwel de Zilverroute fietsen in Spanje. De Via de La Plata loopt over een afstand van meer dan 1000 km. van zuid naar noord door de landstreken Andalusië, Extremadura en Gallicië. De route begint in Sevilla en loopt dan via de steden Zafra, Merida, Caceres, Salamanca, Zamora en Ourense naar Santiago de Compostela (zie kaartje). De berekende afstand is ongeveer 1030 kilometer.

Wat is de aanleiding?
Het zit al heel lang in ons hoofd om een keer te pelgrimeren naar Santiago. Ook wilden wij iets bijzonders doen voor Radio Maria. Toen we allebei nog werkten was het moeilijker om voor zo’n tocht tijd vrij te maken. Nu is dat wat makkelijker te organiseren en proberen we te voorkomen dat van uitstel afstel komt. Onze gezondheid laat het bovendien nog toe. Een innerlijk stemmetje in ons zegt dat het nú moet gebeuren!

Waarom een sponsortocht voor Radio Maria?
Zo’n tocht maak je natuurlijk in eerste instantie voor jezelf maar het is fijn als je er mede betekenis aan weet te geven voor anderen. Als voorzitter van Radio Maria ken ik natuurlijk als geen ander het toekomstperspectief van Radio Maria. De toekomst van Radio Maria ziet er zonder meer goed uit, maar altijd is er de wens om de financiële positie te versterken en daarmee de continuïteit nog meer te verzekeren. Daarom nodig ik de luisteraars en donateurs van Radio Maria uit mij te steunen in dit streven en sponsor te worden van onze tocht en iets extra’s te geven boven op de reguliere donaties.

De doelstelling is om sponsors te vinden die zich voor een bedrag 5, 10, 15 cent of meer (één euro mag natuurlijk ook) per afgelegde kilometer aan dit project willen binden.
Natuurlijk vragen wij ook om uw gebed dat wij de tocht in goede gezondheid kunnen volbrengen. Op onze beurt zullen wij de luisteraars van Radio Maria gedenken in onze gebeden tijdens de tocht.

Wat is de Via de la Plata precies?
De Via de la Plata was al in de Romeinse tijd een belangrijke verbinding naar het noorden en werd ruim 2000 jaar geleden aangelegd als heerbaan voor de Romeinse legioenen. Na de Romeinse tijd werd de Via de la Plata een belangrijke handelsroute en ontstonden er veel culturele uitwisselingen tussen noord en zuid Europa. In de kerken langs de route zijn bijvoorbeeld opvallend veel Vlaamse meesters te zien.
De Moren hebben na hun inval in 711 snel kunnen oprukken naar het noorden. Ook hun invloeden zijn overal zichtbaar. Nadat de Moren verdreven waren en Spanje zich ontwikkelde tot wereldrijk was de Via de la Plata een belangrijke aanvoerweg voor zilver en kostbaarheden uit de Spaanse koloniëen.

Wanneer heeft de route zich ontwikkeld tot pelgrimsroute?
De ontwikkeling tot pelgrimsroute is begonnen na de ontdekking van het graf van de heilige apostel Jacobus in 813. Spanje leefde toen nog vrijwel geheel onder de Moorse overheersing. De ontdekking van het graf gaf een steuntje in de rug van de strijd die de katholieke vorstendommen voerden tegen de Moren. Een legende over de slag van Clavijo in 844 vertelt hoe Sint Jacob de christelijke troepen hielp door op een wit paard uit de hemel neer te dalen om de Moren te verslaan. Vanaf dat moment is het aantal pelgrims gestegen en nog in dezelfde eeuw werd op de plaats waar het graf van Jacobus werd gevonden de eerste basiliek gebouwd. Daaromheen is Santiago de Compostela ontstaan.

Waarom juist deze route?
Om te beginnen houden we van Spanje, in het bijzonder van de weidsheid van Andalusië en Extremadura waar we al vaker met de auto doorheen zijn getrokken. Ook de historie van deze route is natuurlijk heel bijzonder. We hebben bewust ook gekozen voor deze wat rustiger route en niet voor bijvoorbeeld de veel drukkere Camino Francés die vanuit Frankrijk naar Santiago de Compostela loopt. Bovendien hebben we een bijzondere band met Sevilla omdat onze zoon Pieter daar voor zijn priesterwijding een jaar heeft gewerkt in het studentenpastoraat van de universiteit. Álvaro Pereira Delgado, de studentenpastor in Sevilla, heeft ons overigens ontraden om aan deze tocht te beginnen. Te ver en te lang, vond hij. Maar ja, Maria en Jacobus roepen en dan ga je.

Wanneer starten jullie en hoe lang denk je erover te doen?
Op 5 mei vliegen wij met fietsen en al naar Sevilla. Eén dag later beginnen we aan de eerste van zo’n 23 à 24 etappes naar Santiago. We hebben het plan gemiddeld zo’n 40 tot 50 kilometer per dag te fietsen. Dat laat voldoende ruimte om uitgebreid te genieten van het landschap, de uitzichten en de kunstschatten langs de route. Op enkele plekken zullen wij meer dan een nacht verblijven. De tocht duurt daarmee ongeveer vijf weken. Het precieze moment van terugkeer hebben we nog niet vastgelegd.

Wordt het een zware tocht?
Het schijnt met de fiets een behoorlijk pittige tocht te zijn. Een fiets met minimaal 21 versnellingen wordt aanbevolen. Er moet op deze tocht regelmatig flink geklommen worden. Slechts weinig stukken zijn echt vlak. Sevilla ligt min of meer op zeeniveau en het hoogste punt van de route ligt op 1200 meter. Meteen na Sevilla doemt al de eerste bergketen op, de Siërra Moreno. Het wordt dus flink trappen en overdag kan het behoorlijk heet zijn.

Waar overnachten jullie?
Langs de route zijn er voldoende eenvoudige overnachtingsmogelijkheden. Er zijn albergues (herbergen), conventos (kloosters), hostales (herbergen) en pensiones waar je goedkoop kunt overnachten en waar je andere pelgrims tegenkomt. Incidenteel zullen we ook wel eens een hotelletje nemen.

Hoe bereiden jullie je voor?

We fietsen regelmatig maar zijn niet echt geoefende fietsers voor lange afstanden. Vooraf trainen is dan wel noodzaak. We proberen in ieder geval een paar forse oefenweken in te bouwen waarbij we deels in Zuid Limburg en/of de Ardennen gaan fietsen.

Hebben jullie ook nog een persoonlijke intentie die jullie aan deze tocht verbinden?
Jazeker! Wij zijn inmiddels 44 jaar getrouwd en wij willen de tocht maken uit dankbaarheid voor zoveel jaar huwelijk. Tegelijkertijd zijn wij beiden onlangs met pensioen gegaan en dat betekent dat je samen een nieuwe levensfase instapt die ook weer nieuwe vragen oproept. Hoe kun je hieraan een goede invulling geven als je elkaar veel vaker ziet dan voorheen bijvoorbeeld? Wij hopen dat Onze Lieve Heer ons helpt op deze en andere vragen een antwoord te vinden. We hebben echter tegen elkaar gezegd dat we er open in gaan, zonder verwachtingen vooraf. Als we alleen al de goede vragen voor elkaar kunnen bedenken over wie we willen zijn in die volgende levensfase en hoe we elkaar daarbij kunnen helpen is de tocht geslaagd.

UPDATE:
De fietssponsortocht zit erop. Ger en Ritine Zimmermann hebben ruim 1000 kilometer gefietst en zijn op 8 juni weer teruggekeerd naar Nederland. Lees hier het prachtige reisverslag en bekijk de mooie foto’s om een indruk te krijgen van de reis. Heel veel dank aan iedereen die gesponsord heeft!