Met de Eucharistievering om 19:00 uur, vanuit de Antonius van Paduakerk in Millingen, begint het Paastriduüm vanavond bij Radio Maria. Pastoor Rudo Franken zal deze Heilige Mis opdragen en u bent van harte welkom hierbij aan te sluiten als luisteraar.

Vooraf aan de viering kunt u (ter voorbereiding) om 18:05 uur naar een lezing luisteren van Pastoor Cor Mennen. Daarin gaat hij aan de hand van Johannes 6 in op Witte Donderdag, de Eucharistie en de voorbereiding op Pasen. Dit is een mooie inhoudelijke en informatieve lezing uit het archief.

Radio Maria Nederland wenst u daarnaast een goed Paastriduüm toe! Dat u een sterke verbondenheid mag ervaren met Jezus Christus in deze dagen, in zijn lijden én zijn verrijzenis. Dat u tevens de verbondenheid mag ervaren met elkaar ‘In Christus’, door het geloof, het gebed, de H. Mis en de (geestelijke) communie.

Voor meer informatie over de overige vieringen tijdens het Paastriduüm kunt u kijken op de homepagina radiomaria.nl.

 

Het Paastriduüm gaat beginnen