Vandaag staan we stil bij de catechese over ‘het gebed van Elia’ van Paus Franciscus tijdens zijn audiĆ«ntie van 7 oktober 2020. In het programma ‘Paus aan het woord’, een kort programma van 15 minuten, verfrissen we ons opnieuw met de inzichten en kennis uit deze catechesereeks over het gebed. Naast een mooie reflectie op Elia de man en de profeet, staat Paus Franciscus stil bij het gebed… ook het gebed in tijden van beproeving.

“In de ziel van de biddende mens is het besef van eigen zwakheid kostbaarder dan de ogenblikken van bewogenheid, wanneer het leven een optocht lijkt vol overwinningen en successen. Zo is het gebed altijd: ogenblikken die ons opmonteren en zelfs enthousiasmeren en gebedsmomenten vol pijn, dorheid, beproeving. Zo is het gebed: zich door God laten dragen en ook geslagen worden door negatieve ervaringen en ook door bekoringen. Dat is een werkelijkheid die men aantreft in veel Bijbelse roepingen, ook in het Nieuwe Testament. Denken we slechts aan de Heilige Petrus en aan de Heilige Paulus. Ook hun leven was zo: ogenblikken van jubel en ogenblikken van zwakte, van pijn.” – Paus Franciscus, 7 oktober 2020.

Luister om 10:15, 16:30 of 23:45 uur naar Radio Maria via DAB+, radiomaria.nl of de App.

Het gebed van Elia