Op vrijdag 9 en zaterdag 10 december (6.30 uur tot 22.30 uur) organiseert Radio Maria de jaarlijkse kerstmarathon! Tijdens deze marathonuitzending wordt om uw steun gevraagd. Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen enkele overheidssubsidie en ontvangt geen reclamegelden.

Maak ook een gift over
Draagt u Radio Maria een warm hart toe? Vindt u het belangrijk dat deze katholieke radiozender bestaat? Misschien wilt u er dan over nadenken om een gift over te maken?

U kunt dan tijdens de kerstmarathon bellen naar het telefoonpanel (073-6872000) om uw gift toe te zeggen. Maakt u het bedrag vervolgens over op IBAN: NL30 INGB 0674 7509 77 t.n.v. Radio Maria Nederland, o.v.v. ”Gift Kerstmarathon 2016 ”.

Gezellige live radio

De kerstmarathon staat voor twee dagen gezellige en sfeervolle live radio. De presentatoren gaan onder andere in gesprek over het kerstfeest met een aantal religieuzen onder de noemer ‘Broeders en zusters van Radio Maria’. Daarnaast zijn er mooie prijzen te winnen in de quiz.