Vacature bestuurslid / voorzitter – vrijwilligersfunctie

Radio Maria is op zoek naar nieuwe bestuursleden in het bijzonder een nieuwe voorzitter. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het beleid met betrekking tot de katholieke koers, de uitzendmogelijkheden, het personeel, de vrijwilligers, de techniek, de promotie en fondsenwerving, de administratie en de externe contacten waaronder de contacten met de Wereldfamilie van Radio Maria.

Samen werken aan de missie

Als nieuw bestuurslid verwachten wij dat u de missie van Radio Maria onderschrijft. Ook verwachten wij van u een zekere bestuurlijke ervaring, liefst opgedaan in een non-profit organisatie. Bij de werkzaamheden van Radio Maria zijn veel vrijwilligers betrokken. Wanneer u op niet al te grote afstand woont van de studio in ‘s-Hertogenbosch strekt dat zeker tot aanbeveling.

Radio Maria Nederland

Radio Maria maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van katholieke radiostations, verenigd in de World Family of Radio Maria. Radio Maria zendt 24 uur per dag uit. Programma’s en muziek zijn erop gericht het geloofsleven te ondersteunen door gebed, Eucharistievieringen, geloofsonderricht, nieuws en actualiteit uit Kerk en samenleving.

Meer informatie

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Ger Zimmermann, 
voorzitter van het bestuur, via de secretaresse e.sluis@radiomaria.nl