Radioretraite

Goede Vrijdag - Maria en het priesterschap

29-03-2024

Luister deze uitzending hier terug:

“Van Zijn volheid hebben wij alleen ontvangen” (Joh. 1, 16)

Het nieuwe leven in Christus komt tot ons door de sacramenten van de Kerk. Bij de overweging van het lijden, sterven en de verrijzenis van Christus staan wij ook stil bij enkele sacramenten. Op Witte Donderdag overwegen we de rol van Maria en het priesterschap.