Geloofsvorming

Het feest van de Goddelijke Barmhartigheid

01-04-2024

Luister deze uitzending hier terug:

Een lezing van kapelaan Quinten Kerckhofs over 'het feest van de Goddelijke Barmhartigheid'.

Het programma Geloofsvorming wil helpen het katholieke geloof en het geloofsleven van de luisteraars te doen groeien, versterken en verrijken. Verschillende sprekers geven hun kijk op verschillende  geloofsonderwerpen. We zenden lezingen van diverse sprekers uit over een veelheid aan geloofszaken zoals devoties, het gebed en het gebedsleven.