Emmausgangers

Over het werk van Meister Eckhart "In den beginne was het Woord" - Joop van der Elst in gesprek met een interessante gast

18-06-2024

Luister deze uitzending hier terug:

Gesprek met Mitte Gilles op basis van het door haar vertaalde werk van Meister Eckhart "In den beginne was het Woord"
Eem uitgave van uitgeverij Halewijn in Antwerpen.(halewijn.info/catalogus/meister_…inne_was_het_woord)
Van de site: Grondig, kritisch en doorleefd becommentarieert Meister Eckhart het Johannesevangelie. Soms duiken voor ons vreemde opvattingen op, veelal gegrond op Aristoteles, soms is de tekst ronduit duister, dan weer diep menselijk. Eckhart spaart de roede niet wanneer hij het heeft over huichelaars of onrechtvaardige rechters.
Hij kent de mens en hij kent God, beter dan velen die hem veroordeelden en/of niet begrepen. Hierdoor geeft het werk inzicht in het denken van zijn tijd en is het tegelijk actueel genoeg voor iedereen die de zin zoekt van ons bestaan.
Satoshi Kikuchi schreef een grondige inleiding, waarin hij zowel het leven van Eckhart als zijn geschriften bespreekt.

Joop van Elst is een ervaren journalist die voor diverse publicaties en radiostations allerlei mensen interviewt. In het programma Emmausgangers bevraagt hij deskundigen, leken, auteurs, professoren etc. naar wat zij doen en wat hun drijfveer is om zich voor dat specifieke onderwerp in te zetten.