Terugblik Rosary Rally

Onder de stralende zon stonden afgelopen zaterdag zo’n 250 bidders met hun rozenkrans op het groene veld, recht voor het radiomonument in het stadswandelpark in Eindhoven. Daar vond de eerste editie plaats van de internationale ‘Rosary Rally’ om te bidden voor de bekering van Nederland en de wereld tot het Heilig Hart van Jezus en voor eerherstel aan het Onbevlekte Hart van Maria.

Katholieken vanuit het hele land, vanuit vele gebedsgroepen en met allerlei nationaliteiten kwamen deze zaterdagmiddag bijeen om vanaf 14:30 uur samen te bidden. Na een openingswoord van kapelaan Pieter Zimmermann en een korte inleiding van Mgr. Schneider ORC. hulpbisschop van Astana; baden we eerst een kroontje van de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid in het Latijn. Daarna werd in diverse talen (in het Latijn, Spaans, Engels, Pools en Nederlands) de Rozenkrans (met de blijde geheimen) gebeden en vooraf aan elk tientje werd er een bijzonder lied gezongen in diverse talen, waaronder ook in het Papiaments. Radio Maria is dankbaar een bijdrage te hebben mogen geven aan de Rosary Rally!

Na de Rosary Rally op het open veld, vertrok een groot deel van de aanwezigen en gingen op weg in processie naar de H. Lambertuskerk in Eindhoven, waar zij de eerste (van vijf) zaterdagdevoties zijn gestart. Dank aan alle bidders die er ter plekke als óók via de radio en livestream erbij waren om te bidden!

Op www.radiomaria.nl/rosaryrally kunt u; de gehele live-stream, een impressie-video én een fotoreportage (ca. 40 foto’s) bekijken.