International Rosary Rally
6th May 2023 – Eindhoven

“Mijn Onbevlekte Hart zal triomferen!” Kom samen op zaterdag 6 mei 2023 voor een gebedsontmoeting waarbij de Rozenkrans gebeden zal worden voor de bekering van Nederland en de wereld tot het Heilig Hart van Jezus en voor eerherstel aan het Onbevlekte Hart van Maria.

De Rosary Rally is een gebedsinitiatief van bidders ondersteund en uitgezonden door Radio Maria Nederland.

Promo-video | 3rd edition 2023

International Rosary Rally
4th June 2022 – Eindhoven

“Mijn Onbevlekte Hart zal triomferen!” Kom samen op zaterdag 6 mei 2023 voor een gebedsontmoeting waarbij de Rozenkrans gebeden zal worden voor de bekering van Nederland en de wereld tot het Heilig Hart van Jezus en voor eerherstel aan het Onbevlekte Hart van Maria.

NIEUW: Kinderprogramma

Kinderen van 4-12 jaar en hun (groot)ouders zijn van harte uitgenodigd voor het kinderprogramma. Ontvangst is om 14:15 uur bij het Radiomonument in het Stadswandelpark in Eindhoven. Onder leiding van Marina en Charlotte van ‘stichting Kinderen bidden voor Kinderen’ gaan de kinderen o.a. een kleurrijk tientje knopen en daarmee bidden voor intenties die ze zelf mogen aandragen. Hun tientjes worden gezegend door Mgr. Mutsaerts en hopelijk nemen de kinderen samen met hun ouders deel aan het gezamenlijk Rozenkransgebed. Door de kracht van het kindergebed, zullen zij hieraan een extra impuls geven!

Stream 2023 – 3rd edition

3e editie | 3rd edition

Kom samen bij het Radiomonument in het Stadswandelpark in Eindhoven. Laten we bidden voor de bekering van Nederland, de wereld en voor eerherstel aan het Onbevlekte Hart van Maria. Zaterdag 6 mei 2023 zal de volgende ‘International Rosary Rally’ plaatsvinden in Eindhoven. Bidders met diverse nationaliteiten komen daarvoor bij elkaar in het park, het gebed wordt in meerdere talen gebeden (zie het pdf-boekje).

U kunt de gebedsbijeenkomst ook live volgen via Radio Maria én op deze pagina via de youtube live-stream van Radio Maria Nederland.

Om het gebed makkelijker te maken:
gebruik het PDF gebedsboekje (versie 2023)
Use the PDF booklet with the live-stream for easy prayer (version 2023 | multi-language).

Locatie | Location

Stadswandelpark – 5615 EB Eindhoven – bij het Radiomonument – Klik hier voor de routebeschrijving
View this page for location and transport.

Flyers & video’s

Bekijk hier de flyers: Nederlandse flyer | English flyer | Polish flyer | Spanish flyer
Gebedsgroepen en parochies kunnen gedrukte flyers opvragen via info@radiomaria.nl. De flyers mogen ook digitaal verspreid worden.

Bekijk de video’s en stream op deze pagina én luister naar kapelaan Zimmermann in het programma “Aan tafel met”, daar geeft hij uitleg over dit initiatief.

De Rosary Rally is een gebedsinitiatief ondersteunt en uitgezonden door Radio Maria Nederland.

Op pad met de blauwe zusters

Ja, dat kan ook, kom met de blauwe zusters en de jongeren samen vanuit het Heiligdom Heiloo naar Eindhoven! bekijk hier het programma voor jongeren van 16-30 jaar.

Rosary Rally Programma (NL)

14:15 ontvangst kinderen (zie Kinderprogramma voor meer info)
14:30 Start gebedsbijeenkomst
14:40 Lezing door Mgr. Rob Mutsaerts, hulpbisschop van het bisdom van ‘s-Hertogenbosch.
15:00 Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid.
15:15 Heilige Rozenkrans (Blijde Geheimen).
16:00 Einde Rosary Rally*

(* los programma: Voor diegenen die willen deelnemen aan de eerste zaterdag devotie: om 16:30 start Aanbidding en biecht. 18:30 Meditatie over de geheimen van de Rozenkrans. 19:00 H. Mis in de st. Lambertuskerk aan de Hoogstraat 299).

Rosary Rally Program (EN)

14:30 Start prayermeeting
14:40 Lecture by Mgr. Rob Mutsaerts, auxiliary bishop of the diocese of ‘s-Hertogenbosch.
15:00 Chaplet of Divine Mercy.
15:15 Holy Rosary (Joyful Mysteries).
16:00 End Rosary Rally*

(* secundary program: For those who want to stay for the first saturday devotion: 16:30 start Adoration and confession. 18:30 Meditation on the Mysteries of the Rosary. 19:00 H. Mass in St. Lambertuskerk – Hoogstraat 299).

Program Zlotu Różańcowego (PL)

 14:30 Początek spotkania
 14:40 Wykład biskupa jego ekscelencji Roba Mutsaertsa, biskupa pomocniczego diecezji ‘s-Hertogenbosch.
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
 15:15 Różaniec Święty (Tajemnice Radosne).
 16:00 Zakończenie Zlotu Różańcowego *
 (* Oddzielne programy: Dla pragnących uczestniczyć w Nabożeństwie Pierwszej Soboty:…
Początek o godz. 16.30 po przejściu w procesji do kościoła – St Lambertuskerk na ul. High Street 299 – adoracja i spowiedź,
18:30 Rozważanie tajemnic różańcowych. 19:00 Msza Święta).

NIEUW: Kinderprogramma

Kinderen van 4-12 jaar en hun (groot)ouders zijn van harte uitgenodigd voor het kinderprogramma, ontwikkeld door ‘stichting Kinderen bidden voor Kinderen’. Ontvangst is om 14:15 uur bij het Radiomonument in het Stadswandelpark in Eindhoven. Onder leiding van Marina en Charlotte gaan de kinderen o.a. een kleurrijk tientje knopen en daarmee bidden voor intenties die ze zelf mogen aandragen. Hun tientjes worden gezegend door Mgr. Mutsaerts en hopelijk nemen de kinderen samen met hun ouders deel aan het gezamenlijk Rozenkransgebed. Door de kracht van het kindergebed, zullen zij hieraan een extra impuls geven!

Promo-video | 2nd edition 2022

Stream 2022 – second edition