Red Radio Maria

Een noodsignaal in 2015

Radio Maria zendt een noodsignaal uit (in 2015)! Het katholieke radiostation, Radio Maria, is volledig afhankelijk van giften. Donateurs brengen al driekwart van de begroting op. In voorgaande jaren vulde de wereldfamilie van Radio Maria het tekort aan. Echter, door de wereldwijde financiële crisis kan deze bijdrage in 2015 niet worden gegarandeerd. Daarmee komt het voortbestaan van Radio Maria Nederland in gevaar en daarom doet zij een dringend beroep op een ieder die dit katholieke geluid wil behouden.

De aftrap voor deze oproep wordt gegeven tijdens de kerstmarathon die op vrijdag 19 en zaterdag 20 december wordt gehouden. Twee dagen lang wordt op de radio gevraagd om financiële steun. Met de slogan “ Red Radio Maria. Geef.” hoopt de Nederlandse katholieke zender de veilige haven te bereiken. Daarom ook wordt de hulp ingeroepen van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee. Haar beeltenis prijkt dezer dagen op de website, Facebook, actiefolder en posters voor de parochies.

Programmadirecteur pater Elias is vol vertrouwen dat Radio Maria Nederland: “Je moet het wel in het juiste perspectief zien. Want driekwart van de begroting van € 750.000 wordt al door de luisteraars bijeengebracht. En er blijken nog heel veel luisteraars te zijn die nog niet doneren. Als wij die kunnen bewegen om maandelijks een vast bedrag naar ons over te maken, dan zijn we eruit. Het klinkt gek, maar dat hoeven niet eens luisteraars te zijn. Dus, als je Radio Maria belangrijk vindt omdat er behoefte is aan gebed en aan een katholieke geluid op de radio steun ons dan en geef.”

Ook op de radio is het alle hens aan dek. Tijdens de kerstmarathon, maar ook in de maanden daarna zal de programmering worden aangepast. Er zal meer worden gebeden en er zullen ‘bakens van licht’ ten gehore worden gebracht; hoopvolle berichten, getuigenissen, eerste financiële resultaten, achtergronden en enthousiaste verhalen van sprekers en luisteraars.