Zuiderlicht

Overzicht uitzendingen:

De pruimentijd voorbij
Afl. 37/37
Pastoor Pieter Zimmermann
afl. 37 | De pruimentijd voorbij
11 jul 2024
Pastoor Pieter Zimmermann
Heilige Benedictus, wees onze voorspraak
Zege in de strijd
Afl. 36/36
Pastoor Pieter Zimmermann
afl. 36 | Zege in de strijd
Met vreugde zult gij water putten
Afl. 35/36
Pastoor Pieter Zimmermann
afl. 35 | Met vreugde zult gij water putten
Zeg aan de Koning van Frankrijk
Afl. 34/36
Pastoor Pieter Zimmermann
afl. 34 | Zeg aan de Koning van Frankrijk
Het eucharistische Hart van Jezus
Afl. 33/36
Pastoor Pieter Zimmermann
afl. 33 | Het eucharistische Hart van Jezus
Adoro te devote
Afl. 32/36
Pastoor Pieter Zimmermann
afl. 32 | Adoro te devote

In het programma Zuiderlicht werpt priester-directeur Pieter Zimmermann een helder licht op zaken die hem raken in de Kerk, het pastoraat en de samenleving. Een persoonlijk programma met een flinke dosis inspiratie, een rugzak vol kennis over kerkelijke geestelijke zaken en een vleugje eigenzinnigheid. Pastoor Zimmermann is priester van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Vanuit het zuiden van het land brengt hij ‘Zuiderlicht’.

Uitzendtijden: donderdag 10:15 | 22:15 | vrijdag 05:30 | zaterdag 09:00 uur

Laatste uitzending

18 jul 2024 10:15 - 10:30

Pastoor Zimmermann

priester-directeur Radio Maria Nederland

Tijdens mijn studie Spaanse taal en cultuur aan de Universiteit van Utrecht, zo’n 20 jaar geleden, begon God heel duidelijk tot mij te spreken. Hij sprak eerst tot me door de H. Schrift en later ook door de liturgie van de Kerk.

Ik ging al mijn hele leven naar de Kerk, toch voelde dit als thuiskomen. Enkele jaren later werd het duidelijk voor me dat God me riep om Hem alleen toe te behoren, door mijn leven volledig aan Hem te geven als priester. In 2016 werd ik priester gewijd en sinds dat moment staan voor mij de Sacramenten en de H. Maagd Maria in het hart van alles wat ik doe. Ik wil Jezus en zijn Moeder beminnen in alle mensen die aan mijn priesterlijke zorg worden toevertrouwd en mijn hoop is altijd dat iets van die liefde ook overspringt via Radio Maria op alle luisteraars thuis. Ik bid voor u, bid ook voor mij!
Pieter Zimmermann pr.