Zuiderlicht

Overzicht uitzendingen:

22 jun 2022
Toewijding aan het Heilig Hart
15 jun 2022
Corpus Christi
8 jun 2022
Neem uw toevlucht tot het H. Hart!
1 jun 2022
Kom Schepper Geest
25 mei 2022
Hemelvaart van de Heer
18 mei 2022
Rosary Rally op 4-6-2022 uitzending 2
11 mei 2022
Rosary Rally op 4-6-2022 uitzending 1

In de podcast Zuiderlicht werpt kapelaan Pieter Zimmermann een helder licht op zaken die hem raken in de Kerk, het pastoraat en de samenleving. Een heel persoonlijke podcast met een flinke dosis inspiratie, een rugzak vol kennis over kerkelijke geestelijke zaken en een vleugje eigenzinnigheid. Kapelaan Zimmermann is priester van het bisdom ’s-Hertogenbosch in het zuiden van het land. Vandaar … Zuiderlicht.

Uitzendtijden: woensdag 10:15 | 16:30 | 23:45 | donderdag 04:30 uur

Laatste podcast

22 jun 2022 10:15 - 10:30

Kapelaan Zimmermann

Tijdens mijn studie Spaanse taal en cultuur aan de Universiteit van Utrecht, zo’n 20 jaar geleden, begon God heel duidelijk tot mij te spreken. Hij sprak eerst tot me door de H. Schrift en later ook door de liturgie van de Kerk.

Ik ging al mijn hele leven naar de Kerk, toch voelde dit als thuiskomen. Enkele jaren later werd het duidelijk voor me dat God me riep om Hem alleen toe te behoren, door mijn leven volledig aan Hem te geven als priester. In 2016 werd ik priester gewijd en sinds dat moment staan voor mij de Sacramenten en de H. Maagd Maria in het hart van alles wat ik doe. Ik wil Jezus en zijn Moeder beminnen in alle mensen die aan mijn priesterlijke zorg worden toevertrouwd en mijn hoop is altijd dat iets van die liefde ook overspringt via Radio Maria op alle luisteraars thuis. Ik bid voor u, bid ook voor mij!
Pieter Zimmermann pr.