Overzicht uitzendingen:

25 sep 2023
Zoals Maria naar Jezus kijken, Lukas 2: 41-52
18 sep 2023
Een inleiding tot waardig liturgie vieren
4 sep 2023
De intentie van de Paus voor de maand september 2023
31 aug 2023
De zonde als springplank voor het gebed en het belang van rust
24 aug 2023
De zuivering van de ziel
17 aug 2023
Den tempel onser sielen VII Hemelvaart, Pinksteren, Drievuldigheidszondag, Sacramentsdag
14 aug 2023
Godsvrucht en godvrezendheid

Geloofsvorming

Het programma Geloofsvorming wil helpen het katholieke geloof en het geloofsleven van de luisteraars te doen groeien, versterken en verrijken. We zenden lezingen van diverse sprekers uit over een veelheid aan geloofszaken zoals devoties, het gebed en het gebedsleven.

Opmerking: Elke 1e maandag van de maand luistert u naar ‘gebedsnetwerk van de Paus’ met pater Sintobin SJ.

Uitzendtijden: maandag 11:00 | 20:30 | dinsdag 03:30 uur.

Laatste podcast

25 sep 2023 11:00 - 11:45