Lauden vanuit Heiloo

Het dagelijks gebed is een belangrijke basis om je geloof te versterken en te verrijken. Je opent je eigen leven meer voor God en Zijn ontferming is merkbaarder. God dringt zich immers niet op, maar Hij nodigt je wel van harte uit om te bidden en Zijn liefde te beantwoorden. Begin je dag met een ideale start met de Lauden om 07:00 uur. Op de vrijdagen bidden we de Lauden met Radio Maria vanuit het Heiligdom Heiloo. #radiomarianl #gebed #heiligdomheiloo