Zo spreekt de Heer

Bespreking van teksten uit de Bijbel

24-09-2022
14:00 - 14:45

Iedere zaterdag neemt pater Elias Leyds van de Broeders van Sint-Jan teksten uit de Bijbel onder de loep. In de huidige serie bespreekt hij, met de Bijbel in de hand, verschillende profetieën uit het Oude Testament