Geloofsvorming

Leven vanuit een diep vertrouwen

27-02-2017
13:15 - 14:15

Broeder René Stockman draagt als Generale Overste de verantwoordelijkheid voor de wereldwijde Congregatie Broeders van Liefde, die in de derde wereld zorginitiatieven en onderwijsprojecten organiseert voor de meest hulpbehoevenden. Br. Stockman schrijft ook inspirerende boeken voor het grote publiek om het geloof als christen te verdiepen om zo met vreugde en vertrouwen door het leven te gaan in de meest diverse levensomstandigheden. Hij reikt ook een spiritualiteit aan om vanuit een door Christus geïnspireerde liefdevolle grondhouding zorg te dragen voor medemensen in nood. Deze opnames nodigen uit om de boeken van Br. Stockman te lezen. De opbrengst van de verkoop van deze boeken is bestemd voor de internationale projecten van de Broeders van Liefde en kunnen besteld worden via publications@fracarita.org

Deze lezing kunt u ook op www.youtube.com bekijken, via deze link: