Emmausgangers

"Ruusbroec in gesprek met drie vrienden", deel II - Joop van der Elst in gesprek met een interessante gast

03-08-2022
11:00 - 11:55

Tweede deel van een gesprek met kapucijn Klaas Blijlevens over het door hem geschreven boek "Ruusbroec in gesprek met drie vrienden".
Een uitgave van uitgeverij Halewijn in Antwerpen (halewijn.info/catalogus/ruusbroe…_met_drie_vrienden) i.s.m. uitgeverij Adveniat in Baarn (adveniat.nl/product/ruusbroec-in-gesprek/).
Van de site: Kapucijn Klaas Blijlevens brengt ons in contact met een grootmeester van de mystiek, Jan Van Ruusbroec. Om de lezer in te leiden in enkele van Ruusbroecs mooiste mystieke teksten, zet Klaas Blijlevens drie dialogen in scène. Achtereenvolgens zien we een kluizenaar, een volgelinge van Clara van Assisi en een kartuizermonnik in gesprek gaan met Jan van Ruusbroec. Deze personages zijn wel degelijk historisch en ze voeren ons naar de kern van Ruusbroecs spiritualiteit. Hun dialogen met Ruusbroec werden echter gefingeerd. Klaas Blijlevens schreef ze op basis van zijn uitgebreide kennis van Ruusbroec en brengt zo diens ideeën tot leven op een voor iedereen boeiende en toegankelijke manier.
Klaas Blijlevens werd geboren in 1938 in Nederland, trad in 1956 in bij de kapucijnen en werd in 1963 priester gewijd. In 1976 kwam hij naar Vlaanderenen was meer dan 20 jaar pastor in het psychiatrisch ziekenhuis in Ieper. De aandacht voor onze eigen mystici kreeg meer diepgang toen hij zich vanaf 1990 dankzij het Ruusbroecgenootschap in Antwerpen kon verdiepen in onze Middelnederlandse mystiek.