Een gezegend 2023 toegewenst!

Wat mogen we terugkijken op een prachtig en opmerkelijk 2022 én vooruitkijken naar een bijzonder 2023! Bijzonder daar we in 2023 al weer 15 jaar bestaan, wat wordt gevierd op zaterdag 4 februari 2023 (meer info – klik hier). Terwijl 2022 een jaar van crisis was die iedereen raakte, zo ook Radio Maria Nederland, was het ook een jaar van vernieuwing, gebedsverhoringen en zegeningen!

In 2022 mocht Radio Maria verder bouwen aan haar missie, wat begint met elke dag te mogen uitzenden op de radio. 24 uur per dag, het ten gehore brengen van de blijde boodschap, het gebed, de sacramenten en diverse programma’s en muziek. Daarnaast mocht Radio Maria Nederland in 2022 een aantal belangrijke stappen vooruit maken. In mei 2022 met de lancering van de nieuwe website. In juli de overgang naar de nieuwe DAB+ frequentie (9c). In september de komst van de nieuwe priester-directeur Pieter Zimmermann.

Wat was het bijzonder om ook in 2022, een moeilijk financieel jaar, te merken hoe Gods voorzienigheid werkt! Dankzij de bereidwilligheid van vele luisteraars mochten we met de ‘Radio Maria in Actie’ in twee dagen € 60.000,- aan giften ontvangen.

Radio Maria Nederland dankt u voor uw betrokkenheid in het afgelopen jaar en danken wij, met Maria, natuurlijk boven alles Onze Lieve Heer. Vol goede hoop over datgene wat ons wacht in het komende jaar wenst Radio Maria Nederland u een gezegend 2023 toe!