Vereniging Radio Maria Nederland

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
KvK-nummer: 17213378
RSIN: 818620572

Missie

Radio Maria Nederland streeft haar missie primair na door het uitzenden van radioprogramma’s met gebed, dagelijkse Eucharistieviering, gebedsintenties van luisteraars en informatie op elk niveau over de geloofsschatten van de Kerk, via ter beschikking staande kanalen (DAB+ etherradio, internetradio).

Klik hier voor uitgebreide beschrijving van de missie van Radio Maria Nederland.

Om haar activiteiten te kunnen uitvoeren heeft Radio Maria Nederland financiële middelen nodig. Hierin is Radio Maria afhankelijk van haar donateurs. Alle financiële middelen staan ten dienste aan de missie. Ten behoeve van de continuïteit en gezonde bedrijfsvoering wordt gestreefd een klein eigen vermogen op te bouwen. De kosten worden laag gehouden en waar mogelijk verlaagd.

Het bestuur van Radio Maria Nederland wordt gevormd door:
G. Zimmermann (Voorzitter)
Y. Koopman (Secretaris)
J. Steinhage (Penningmeester)

De bestuurders zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerk.

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording 2020 vindt u hier: Financiële verantwoording 2020
De financiële verantwoording 2019 vindt u hier: Financiële verantwoording 2019
De financiële verantwoording 2018 vindt u hier: Financiële verantwoording 2018
De financiële verantwoording 2017 vindt u hier: Financiële verantwoording 2017