Vanaf maandag 29 februari zendt Radio Maria Nederland uit volgens een vernieuwde programmering. Deze aanpassing in niet zonder reden. Redacteur Floris Verhagen zal Radio Maria in de komende maanden verlaten. Het bestuur heeft ervoor gekozen deze plek vooralsnog niet op te vullen omdat de begroting voor 2016 uit een oogpunt van solide financieel beheer naar beneden moest worden bijgesteld.

Uiteraard zal de redactie, onder aanvoering van programmadirecteur pater Elias, alles in het werk stellen om u een prachtige programmering aan te bieden.

Een efficiënt en creatief Radio Maria
Eindredacteur Bob Wegkamp over de vernieuwde programmering: “Door het wegvallen van Floris Verhagen als redacteur worden wij als redactie gedwongen nog efficiënter en creatiever met onze tijd om te gaan. Dit geldt voor de planning en het hele organisatorische gedeelte maar ook voor de programmering zelf. Zo zullen onze programmadirecteur pater Elias en presentator Vincent Wibier in die aangepaste programmering de ‘vaste stemmen op de radio’ zijn. Zij zullen nog meer dan nu al het geval is de programma’s begeleiden en de rol van presentator op zich nemen. Ook gaan de vrijwilligers een nog prominentere rol vervullen op de radio. Ikzelf ga mij vooral concentreren op de planning van de programmering.”

Enkele veranderingen op een rij
1. Van maandag t/m vrijdag kunt u om 08.00u luisteren naar nieuwe programma’s. Zo kunt u o.a. een bijdrage verwachten van pater Lecleir, Kerk in Nood, Vincent en pater Elias, Biofides en verschillende bisschoppen. Het programma ‘Hemelgasten’ vervalt.
2. De meditatie van pater Bots verschuift 10 minuten en zal doordeweeks om 07.30u worden uitgezonden.
3. Van maandag t/m vrijdag kunt u om 10.00u luisteren naar ‘de Heilige van de dag’. Het gebedsprogramma S.O.S.-radio vervalt hiermee.
4. Van een aantal programma’s is het tijdstip van uitzenden veranderd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om: ‘de kleinste kerk’, ‘de club van Job’, ‘KN actueel’, ‘kerkgeschiedenis’ en ‘zo spreekt de Heer’.

Download hier een overzicht in A4-formaat van de vernieuwde programmering.

Vernieuwde programmering per 29 februari