Op donderdag 29 oktober ging een flinke delegatie van Radio Maria op audiëntie bij paus Franciscus. Stichter Emanuele Ferrario sprak de paus toe namens Radio Maria. En ook de paus richtte het woord tot de aanwezigen. Hieronder vindt u een filmpje met een korte impressie en de tekst korte toespraak van de paus (vertaling komt van Radio Maria België).

Beste broeders en zusters,

Ik groet u allen, die de familie van Radio Maria in de wereld vormt, met grote genegenheid.
Dank ook aan de president Emanuele Ferrario voor zijn vriendelijke woorden en ik dank u, directeurs van de verschillende zenders die actief zijn in ongeveer 70 landen en verspreid over 5 continenten. Jullie vertegenwoordigen hier de gezichten en de harten van jullie luisteraars die in toenemende mate de radio uitzendingen van Radio Maria waarderen en volgen en die dit werk steunen door middel van vrijwilligerswerk en giften.

Radio Maria heeft zich sinds haar oprichting tot doel gesteld om de Kerk te helpen bij de evangelisatie en dit te doen op een eigen manier, met de het nabij zijn bij de zorgen en de tragedies die mensen doormaken, met woorden van troost en hoop, vrucht van het geloof en met toewijding aan de solidariteit. Een duidelijke en hoge doelstelling die met doorzettingsvermogen en vastberadenheid wordt nagestreefd, dat aandacht verdiend en door de gemeenschap wordt uitgevoerd en niet zomaar alledaags is.

Bij het verder zetten van jullie bedoelingen vertrouwen jullie op de Voorzienigheid Gods, die steeds heeft voorzien in de dagdagelijkse noodzakelijkheden: voor de modernisering van de technologie, om zo de instrumenten te hebben die bij de tijd zijn en voor de ontwikkeling van de radio eerst in Italië en vervolgens in zo vele landen over de hele wereld en dit met een verbazingwekkende snelheid. Daarin ligt ook de uitdaging om sober te blijven terwijl men op zoek gaat naar de meest geschikte instrumenten.

De verspreiding van Radio Maria in zovele omgevingen en in de verschillen van de culturen, talen en tradities, brengt een goede boodschap aan iedereen, omdat het toont dat, wanneer iemand de moed heeft om dergelijke hoogstaande inhoud aan te bieden vanuit een duidelijk christelijk perspectief, dan wordt het initiatief goed onthaald en heeft de beste mogelijkheden om goed onthaald te worden, soms zelfs door diegenen die voor een eerste keer te maken krijgen met het Evangelie. Dit is ook niet heel erg verbazend aangezien Maria, de Moeder van God en onze Moeder, onder wiens naam en bescherming jullie radio werkt, altijd wegen vind om grootse werken mogelijk te maken vanuit een klein en nederig begin.

Ik nodig u allen uit om te volharden in uw inzet die tot een echte missie is uitgegroeid, een missie met trouw aan het Evangelie en aan het Leergezag van de Kerk en in het luisteren naar de samenleving en de mensen, in het bijzonder naar diegenen die het armst zijn en het meest aan de rand van de samenleving leven, om op die manier voor iedereen en voor uw luisteraars een waar referentiepunt en ondersteuning te zijn.

In feite biedt deze verspreiding van het Evangelie en de toewijding aan de Moeder van Jezus, het bevorderen van de liefde voor de Kerk en het gebed, een kanaal aan om mooie reflecties te beluisteren, om te leren bidden, te helpen de inhoud van het geloof te verdiepen en de horizonten verbreed. De Radio wordt op deze wijze een medium dat niet enkel een verzameling aan nieuwtjes, ideeën, muziek zonder duidelijk leidraad brengt, die enkel probeert afleiding te brengen of amusement, maar een middel om hoop binnen te laten die echt afkomstig is van de verlossing van onze Heer Jezus Christus, dat goed gezelschap biedt aan zovele personen die het zo nodig hebben.

Vandaag bent u naar ons gekomen in Rome uit alle hoeken van de wereld om na te denken over datgene wat het charisma van Radio Maria kan genoemd worden. Het betekent dat deze radio iedere dag door meer dan 30 000 000 personen over de hele wereld wordt gehoord en bestaat door de hulp van duizenden vrijwilligers, dat het een dienst levert die gewaardeerd wordt door de lokale Kerk en belangrijk is voor de burgerlijke samenleving. Al diegenen die naar uw programma’s luisteren zullen de radio herkennen als een radio die voldoende ruimte maakt voor het gebed en getuigenis geeft dat wanneer we tijd maken voor het gebed, wij de deur openzetten, al is het op een kier, voor de Heer. Door dit toe doen nemen jullie voorbeeld aan de Heilige Maagd Maria. Het is daarom absoluut noodzakelijk om met jullie hart van Maria te houden om je zo in harmonie met de Kerk te weten en te leven. Daarom wil ik jullie aanmoedigen om altijd de innerlijke tuin van het gebed te bewerken, voor het Woord van God en u te goed te doen aan de goede lectuur die het geloof verdiept, met andere woorden zelf te doen wat jullie aanraden aan anderen door middel van jullie programma’s.

Verder, hou ook altijd in gedachten dat jullie iets groots en unieks schenken: de christelijke hoop en dat is veel meer dan enkel maar spirituele troost want ze is geworteld in de kracht van de Verrijzenis, getuige van het geloof en de werken van de naastenliefde.

Laten we dan uw radio, de mensen en de families van de mensen die er werken, jullie plannen voor de toekomst en alle luisteraars onder de beschermende mantel van Maria plaatsen. Ik zegen jullie allen en jullie werk en vergeet alstublieft niet ook te bidden voor mij.

Paus Franciscus

Toespraak van de paus bij audiëntie Radio Maria delegatie