Overschaduwt de hectiek van het drukke gezinsleven ook bij u het gebed voor de kinderen? Het gebed wat juist daarin hét verschil kan maken… dat wilt u toch juist inbedden. In het nieuwe jaar 2022 brengt Radio Maria Nederland een nieuwe impuls in het gebed voor vaders en moeders. Elke 2e dinsdag van de maand gaat Radio Maria het gebed uitzenden van Biddende Moeders. Elke 4e dinsdag van de maand bidt u mee met de Biddende Vaders.

Biddende Vaders – Wie bidt die leeft
Wereldwijd is de aandacht voor het gebed onder mannen aan het toenemen. Dit is niet verwonderlijk aangezien het in deze tijd belangrijker is dan ooit om met en voor elkaar te bidden. Biddende Vaders voorziet in een groeiende behoefte onder mannen om hierin meer verantwoordelijkheid te nemen. Deze beweging is ontstaan in navolging van Biddende Moeders en ook verspreid over de hele wereld. (zie ook www.fathersprayers.org).

Gebed blijft de sleutel voor verandering en wanneer vaders gaan bidden voor hun gezin, voor elkaar en voor anderen dan brengt dit veel vruchten voort. Het gaat om de volledige overgave aan Onze Hemelse Vader en we leggen alles in Zijn handen. Het is voor velen ook een belangrijk rustpunt in een drukke week. We nodigen u graag uit om mee te doen met ons gebed.

Biddende Moeders – Bidden in overgave   

Het is ontstaan in Engeland en heeft zich gedurende 25 jaar verspreid over de hele wereld. Biddende Moeders is ontstaan om moeders te helpen die samen willen bidden voor hun kinderen en kleinkinderen en om hen steun te geven. Vanaf 2002 is deze gebedsbeweging in ons land. Er zijn vele moeders geroepen om op deze manier te bidden voor hun kinderen. Alle dankbaarheid en zorgen rondom de kinderen worden voor onze lieve Heer gebracht vertrouwend op Zijn woord: “vraag en gij zult ontvangen.” – Matheus 7:7

Biddende Moeders wil u graag uitnodigen om kennis te maken met dit gebed om uw gezin en kinderen bij God te brengen.

Bid mee met Radio Maria Nederland via DAB+, www.radiomaria.nl en de app.
1e uitzending Biddende Moeders: Dinsdag 11 januari om 14:00 uur – elke 2e dinsdag van de maand.
1e uitzending Biddende Vaders: Dinsdag 26 januari om 14:00 uur – elke 4e dinsdag van de maand.
Herhalingen: op dinsdagen om 22:45 uur en op woensdagen om 04:30 uur.

Biddende Vaders én Biddende Moeders bij Radio Maria