Beste luisteraars, Radio Maria wenst u een Zalig Kerstmis! Blijf verlangen en vertrouwen op onze lieve Heer, onze Heiland.

“Want de genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op aarde verschenen. Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Christus Jezus. – Titus 2: 11-13

Zalig Kerstmis!