In de paastijd kunt u elke maandag om 14:00 uur en 22:45 uur luisteren naar lezingen over het thema parochievernieuwing vanuit het Pastoraal Congres ‘Als God ons renoveert’ dat op 11, 12 en 13 maart 2021 te volgen was. De betreffende lezingen van het congres helpt parochies en parochianen in de huidige parochie-situaties te helpen meer missionair te worden in de geest van het evangelie met toepassing van de principes die James Mallon aangeeft in zijn boek Als God renoveert. Het thema van dit congres was dan ook ‘Als God ons renoveert.’ Met daarbij de vraag: Hoe verandert God onszelf, zodat daardoor ook andere mensen meer van God ontvangen?

De zes lezingen worden uitgezonden op de maandagen van 12 april tot 2e pinksterdag. De enige onderbreking zal zijn maandag 17 mei vanwege de Mariathon. Op de pagina www.radiomaria.nl/parochievernieuwing staat een kort overzicht van deze lezingen. Deze pagina bevat daarnaast ook acht lezingen met o.a. Mirjam Spruit van parochiespiritualiteit en andere sprekers over dit thema.

Als God ons renoveert