De Heer is waarlijk opgestaan! (Lc 24, 34)

Niet alleen dankbaarheid dat Christus onze zonden op zich heeft genomen, maar vooral de hoop mag ons vervullen. Hoop die met het opstaan van de Heer ten leven mag opbloeien in ons hart en door alle duisternis en onzekerheden heen straalt. Hoop die onze ogen opent voor de belofte dat Hij door zijn leven, sterven en verrijzen aanwezig is in ons leven, hier en in de eeuwigheid. Hij is verrezen en gaat ons voor…

Vrijwilligers, medewerkers en bestuur van Radio Maria wensen u van harte een Zalig Pasen!

Zalig Pasen!