Luister hier het bewuste fragment terug:

De open dag van Radio Maria werd aangegrepen om pater Bots, verantwoordelijk voor de dagelijkse meditatie bij het evangelie, in het zonnetje te zetten. De inleidende lovende woorden van programmadirecteur pater Elias worden aandachtig beluisterd. “We zijn niet van de wereld en we geven geen trofeeën, wisselbekers of andere dingen uit. Maar we willen toch af en toe onze dankbaarheid laten blijken”, aldus de programmadirecteur van Radio Maria. Deze woorden wordt kracht bijgezet door het overhandigen van twee flinke bossen bloemen.

14 - buiten

Een van de presentatoren neemt de microfoon en voegt er nog aan toe: “We krijgen best veel reacties van luisteraars. En het valt gewoon op dat er vaak wordt aangegeven dat luisteraars zoveel hebben aan de meditaties van pater Bots. Het is een soort van monument geworden. Heel veel mensen zijn er dankbaar voor en dat willen we markeren met dit moment.” Er klinkt applaus.

Pater Bots neemt tot slot het woord, dankt de sprekers en sluit af. “Radio Maria geeft de luisteraars de gelegenheid om het Woord van God, iedere dag opnieuw, te laten klinken en te laten zakken in uw hart.”

Pater Bots in het zonnetje gezet tijdens open dag Radio Maria