De gehele vastentijd kunt u bij Radio Maria terecht om uw voorbereiding op Pasen vorm te geven. U kunt dagelijks via de Radio uw geloof voeden met Gods woord, de geestelijke communie, het gebed, de lezingen en de meditaties (klik hier). Laat u sterken, motiveren en prikkelen in een tijd waarin het vasten niet zo eenvoudig is. De veertigdagentijd beginnen we uiteraard met Aswoensdag, bij Radio Maria kunt u dan ook luisteren naar de volgende uitzendingen.

Lezingen
Dinsdag 16 februari – om 18:05 uur (herhaling 02:00 uur) – een lezing van Pater Marc Loriaux getiteld ‘Monnik in vastentijd’
Woensdag 17 februari – 0m 18:05 uur (herhaling 02:00 uur) – een lezing over Aswoensdag van Pastoor Diederik Duzijn.

Eucharistievieringen op Aswoensdag.
Om 09:00 uur vanuit de Sint-Servaasbasiliek te Maastricht.
Om 19:00 uur vanuit de Gerardus Majellakerk in Utrecht.

Rozenkrans
Op Aswoensdag bidden we met de Rozenkransgebeden de Droevige Geheimen.
Tijden: 01:00 uur / 08:30 uur / 12:15 uur / 17:00 uur / 22:15 uur.

Lees ook over de diverse radioretraites in de Goede Week: www.radiomaria.nl/veertigdagentijd

40 dagentijd – Aswoensdag